EN Produkter

För att säkerställa rätt vattenkvalitet arbetar vi enbart med väletablerade leverantörer. Vi är generalagenter för schweiziska Elysator som har 40 års erfarenhet av vattenbehandling, samt för tyska Vulcan och Calmat som båda har lång historia inom produkter mot avlagringar och rost. Därutöver arbetar vi med ledande produkter från Hydrosense för snabb testning av legionella.

För alla behov.
Nedan presenteras vårt basutbud.

Vi har även vattenbehandling för de större kyl- och värmesystemen. För större fastigheter, markvärme och industriapplikationer av olika slag. Modeller Elysator 260 upp till Elysator 1000 för system upp till 300 m3.

Se filmen om Purotap leader

Avjoniseringsenhet med utbytesparoner

EN Sorbox SI

Rsk. nr. 564 14 50

Korrosionsskydd för värmepumpsystem, solenergisystem, golv- vägg och takvärmesystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN 12828:2012+A1:2014)

EN Sorbox LI

Rsk. nr. 564 14 65

Korrosionsskydd för värmepumpsystem, solenergisystem, golv- vägg och takvärmesystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN 12828:2012+A1:2014)

EN Elysator 100

Rsk. nr. 564 14 56

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN Elysator 75

Rsk. nr. 564 14 55

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN Elysator 50

Rsk. nr. 564 14 54

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN Elysator 25

Rsk. nr. 564 14 53

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN Elysator 15

Rsk. nr. 564 14 52

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN Elysator 10

Rsk. nr. 564 14 51

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS SS-EN)

EN HydroSense – Direct Test Kit

Rsk. nr. 564 14 51

Hydrosense legionellaprov ger resultat inom 25 minuter och är det enda legionellaprovet som kan utföras på plats. Det kräver ingen utbildning eller erfarenhet. Testar huruvida vatten är fritt från Legionella pneumophila ST 1 (LpSG1).

Detta test görs mycket snabbt. HydroSense Direct Test Kit finns i känslighet 100 000 cfu/l. På grund av HydroSense Direct Test Kits låga känslighet rekommenderas inte detta test för miljöer där högre känslighet krävs. I sådana miljöer rekommenderas istället HydroSense Single Test Kit.

EN HydroSense – Single Test Kit

Hydrosense legionellaprov ger resultat inom 25 minuter och är det enda legionellaprovet som kan utföras på plats. Det kräver ingen utbildning eller erfarenhet. Testar huruvida vatten är fritt från Legionella pneumophila ST 1 (LpSG1).
Används med fördel i varmt och kallt vatten i exempelvis kyltorn, duschar, spa-pooler, sprinklersystem, luftfuktare mm. HydroSense Single test kit finns i två nivåer av känslighet, 100 cfu/l och 1 000 cfu/l. Detta gör att HydroSense kan användas i sjukhusmiljöer, äldreboenden, kyltorn och andra miljöer där kraven är höga.


Gå till HydroSense webbplats »

EN Purotap leader (se ovan)

Rsk. nr. 579 22 61

Avjoniseringsenhet med utbytespatroner

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Vid behov pH höjande. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

EN Purotap Micro

Rsk. nr. 579 22 60

Väggfast avmineraliseringsstation med utbytespatron. För garaget, solpanelstvätt mm.

EN Purotap Compenso 50 – späd va

Rsk. nr. 579 22 59

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

EN Purotap Compenso 25 – späd va

Rsk. nr. 579 22 58

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

EN Purotap Compenso 12 – späd va

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

EN Purotap Compenso 2 - vägg

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

EN Purotap Profi 50

Rsk. nr. 579 22 57

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

EN Purotap Profi 25

Rsk. nr. 579 22 54

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

EN Purotap Easy II – mobil

Rsk. nr. 579 22 53

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

EN Purotap 1000 – engångspatron

Rsk. nr. 579 22 52

Påfyllnadspatron som avjoniserar systemvattnet för mindre kyl- och värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt bort kalk och mineraler.

EN Purotap 500 – engångspatron

Rsk. nr. 579 22 51

Påfyllnadspatron som avjoniserar systemvattnet för mindre kyl- och värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt bort kalk och mineraler.

EN Purotap 300 – engångspatron

Rsk. nr. 570 50 88

Påfyllnadspatron som avjoniserar systemvattnet för mindre kyl- och värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt bort kalk och mineraler.

EN Vulcan S 500

Rsk. nr. 5642014

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan S 250

Rsk. nr. 5642013

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan S 100

Rsk. nr. 5642012

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan S 25

Rsk. nr. 5642011

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan S 10

Rsk. nr. 5642010

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan 5000

Rsk. nr. 5642009

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

EN Vulcan 3000

Rsk. nr. 5642015

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.