EN Vi skyddar din investering

Värme- och kylsystem i dagens fastigheter är komplexa och blandar många olika typer av material. Att tillföra vanligt kranvatten, som är rikt på syre och mineraler, är skadligt för dessa typer av system och kan ge upphov till bland annat rost, avlagringar och slam. Våra tjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ert vattensystem.

Vanliga utmaningar för fastighetssektorn

  • Höjd energiförbrukning
  • Beläggningar på växlare och i radiatorer
  • Skadade kylbafflar
  • Instabil energioptimering
  • Blockeringar i pumpar och ventiler
  • Försämrad verkningsgrad
  • Oekonomiska returtemperaturer till fjärrleverantören (kyla/värme)

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

EN Bakterie-dödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

EN Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

EN Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

EN Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

EN Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

EN Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

Platzer med rätt vatten

Gamla ”GP-huset” i Göteborg har varit ett landmärke i staden sedan 1930-talet. Idag förvaltas KvarterEtt, som fastigheten formellt heter, av fastighetsbolaget Platzer som gjort betydande insatser för att förbättra den tekniska vattenkvaliteten i huset.

– Den här fastigheten har historiskt haft problem med värmeöverföringen i form av igensatta radiatorer och dålig effektivitet. Vi valde att samarbeta med IWTS för att få bukt med problemet, berättar Marcus Andersson som är teknisk förvaltare på Platzer.

Platzer beställde vattenanalyser av IWTS för flera av sina fastigheter och kunde därmed få en tydlig bild av vilka åtgärder som behövde vidtas. Därefter behandlades vattnet med produkter från Elysator.

– Idag håller vattnet i fastigheten VDI2035-klass med väldigt god effektivitet, jämnare temperaturer och lägre energiåtgång. Fjärrvärmeundercentralen må vara från 80-talet, men returtemperaturen ligger stadigt runt 30 grader vilket skapar stora rabatter, säger Marcus Andersson.

Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Totalt förvaltas 70 olika fastigheter som rymmer ett hundratal olika vattensystem för att transportera värme och kyla.

– Vatten är en lika viktig komponent som systemens övriga delar. Det spelar ingen roll om pumpar och radiatorer håller toppklass om vattnet orsakar problem, säger Marcus Andersson.

God vattenkvalitet är även viktigt ur garantisynpunkt och efterfrågas allt oftare av bland annat pumptillverkare. Därmed finns mycket att vinna på ett ändamålsenligt vatten. Samarbetet mellan IWTS och Platzer kommer fortsätta för att skapa bästa möjliga effektivitet och hållbarhet för fastighetsbeståndet.

Löpande underhåll

Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök.