Minskar ellednings-förmågan

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.