Hållbara vattensystem för fastigheter!

Vi skyddar din investering med ett hållbart vattensystem!

Värme- och kylsystem i dagens fastigheter är komplexa och blandar många olika typer av material. Att tillföra vanligt kranvatten, som är rikt på syre och mineraler, är skadligt för dessa typer av system och kan ge upphov till bland annat rost, avlagringar och slam. Våra vattenbehandlingstjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ett hållbart vattensystem.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vattenbehandlingstjänster av kranvatten som säkerställer ett hållbart vattensystem.

Vanliga utmaningar för fastighetssektorn

  • Höjd energiförbrukning
  • Beläggningar på växlare och i radiatorer
  • Skadade kylbafflar
  • Instabil energioptimering
  • Blockeringar i pumpar och ventiler
  • Försämrad verkningsgrad
  • Oekonomiska returtemperaturer till fjärrleverantören (kyla/värme)

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakterie-dödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Löpande underhåll

Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök.

Kontakta oss för löpande underhåll!

Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.