Hållbart vattensystem för industrier!

Växla över till ett grönt alternativ

Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material. Syre diffusionerar in, mineraler finns i systemen, flöden och temperaturer kan gynna bakterietillväxt. Allt bidrar till ökad risk för driftsstörningar. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, ofta med kemikalier (inhibitorer). Alltfler företag lämnar dessa till förmån för hållbarare, grönare alternativ. Elysator behandlar ert kylsystems vatten helt utan kemikalier. Vattnet i sig självt blir systemets korrosionsskydd. Med samma mål som kemikalier, att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035 med ett hållbart vattensystem.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Grön teknologi för vattenbehandling av vattensystem.

Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakterie-dödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Löpande underhåll

Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök.

Kontakta oss för löpande underhåll!

Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.