Höjer pH-värdet

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.