Tar bort slam och smuts

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.