Moderna krav på tekniskt vatten

Vårt arbete utgår ifrån den internationella standarden VDI2035, numera en del av SIS standard för värmesystem i byggnader*. På så vis kan du som kund vara trygg med att vi skapar optimala förutsättningar för säkra och hållbara vattensystem.

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden? Kontakta oss för en vattenbehandling!

vatten enligt internationella kvalitetsstandarden VDI2035

Vad innebär VDI2035?

VDI2035 är från början en tysk industristandard som definierar vad som menas med ändamålsenligt vatten. Standarden omfattar bland annat godkända nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Med godkänt vatten bibehålls den tekniska prestandan i vattensystem över tid. Dessutom motverkas bland annat rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

Vad är SIS?

SIS (Swedish Standard Institute) är en ideell förening av privata och offentliga aktörer som samordnar standardisering i Sverige. Standarderna bygger på dokumenterad kunskap som utvecklats av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle.

* SS-EN 12828:2012+A1:2014 Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem från 2012