Moderna krav på tekniskt vatten

Moderna krav på tekniskt vatten

IWTs vattenbehandling följer alla de senaste rekommendationerna och standarderna. Branschen får allt fler gemensamma riktlinjer vilket ger dig som kund och partner trygghet i att du alltid har de bästa förutsättningarna för ett korrosionsfritt system.

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) är en tysk industristandard som är branschledande i Europa. Alla våra produkter uppfyller denna standard.

VDI 2035 – för värmesystem

Senaste uppdaterade rekommendationen från VDI gällande värmesystem kom mars 2021 – kallad VDI 2035. Sedan 2014 har VDI 2035 varit en del av SIS standard SS EN 128 28 för värmesystem.

VDI 6044 – för kylsystem

För kylsystem kom den första rekommendationen i maj 2022 – kallad VDI 6044. Nu ges genom denna standard rekommendationer för att inte bara mäta syre, utan för att man ska detektera syreförekomst genom vattenprover och korrosionsmätning. Det här är ett välkommet ställningstagande då syremätning kan vara missvisande. IWTs har redan använt dessa mätmetoder under lång tid, och har alltså erfarenheten och produkterna för att ett kylsystem skall kunna motsvara VDI 6044.

Vi på IWTs gör gärna en vattenanalys av ert systemvatten.

Kontakta oss idag för att få mer information!

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden? Kontakta oss för en vattenbehandling!

Vad innebär VDI2035?

VDI2035 är från början en tysk industristandard som definierar vad som menas med ändamålsenligt vatten. Standarden omfattar bland annat godkända nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Med godkänt vatten bibehålls den tekniska prestandan i vattensystem över tid. Dessutom motverkas bland annat rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

Vad är SIS?

SIS (Swedish Standard Institute) är en ideell förening av privata och offentliga aktörer som samordnar standardisering i Sverige. Standarderna bygger på dokumenterad kunskap som utvecklats av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle.

* SS-EN 12828:2012+A1:2014 Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem från 2012