Skip to main content

 Elektrokemisk vattenbehandling i ditt vattensystem

Varför du bör använda elektrokemisk vattenbehandling i ditt vattensystem

Fungerar ditt vattensystem dåligt? Då kan korrosion och beläggningar vara orsaken till problemen. Med elektrokemisk vattenbehandling kan du motverka det och få ett effektivt vattensystem. Här på IWTS analyserar och behandlar vi tekniskt vatten för en förbättrad energieffektivitet, hållbarhet och driftsekonomi. Vårt team hjälper dig gärna med ditt vatten.

Kontakta oss idag så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt!

Vad är en elektrokemisk vattenbehandling?

Elektrokemisk vattenbehandling är en metod för vattenbehandling som går ut att utnyttja elektrolysteknik med anod och katod. Att tillföra en oädlare metall gör den till offeranod och korrosionen förflyttas från systemet och dess komponenter till vårt korrosionsskydd Protector. Behandlingen tar bort olika skadliga ämnen som joner, bakterier och andra typer av föroreningar. En elektrokemisk vattenbehandling förbättrar vattenkvaliteten på ett effektivt sätt, samtidigt som det ger systemet ett anodskydd.

Vi ser till att dina vattensystem uppnår VDI 2035 och VDI 6044

VDI 2035 och VDI 6044 är internationella kvalitetsstandarder som är till för att upprätthålla en god teknisk prestanda och bidrar till vattensystem av god kvalitet. Dessa standarder anger godkända nivåer för syre, pH-värde och elledningsförmåga. VDI 2035 är standard för värmesystem och VDI 6044 är standard för kylsystem. VDI 2035 rekommenderar elektromagnetiskt skydd i VDI 2035 (2021) § 8.5 för att nå ett bra tekniskt vatten. Att följa dessa VDI-standarder bidrar till ett effektivt korrosionsskydd för ditt system.

Elektrokemisk behandling vid producering av kemiskt vatten

Elektrokemisk vattenbehandling är mycket effektivt för vattenrening och ger goda resultat. Det är en metod som både är kostnadseffektiv och miljövänlig. En elektrokemisk vattenbehandling fungerar mycket bra för att ta bort korrosion från olika typer av vattensystem.

Varför behövs en vattenbehandling?

Vattenbehandling för vattensystem är både hållbart och ekonomiskt. Med rätt vattenkvalitet minskar risken för driftstörningar och korrosion, och det ger även systemet en längre livslängd.

Vår vattenbehandling rengör ditt system från beläggningar och annat, motverkar förkalkning och rost, samt förbättrar systemets verkningsgrad. Den ger även det tekniska vattnet en lägre elledningsförmåga, höjer pH-värdet, tar bort allt syre, minskar antalet bakterier och sänker nivåerna på olika mineraler. Allt det här görs för att ditt kyl- eller värmesystem ska fungera optimalt.

Om vattnet i ditt system inte behandlas

Ett obehandlat tappvatten som inte följer standarder kan leda till problem som orsakar en onödigt hög energianvändning. Det kan även göra att systemet inte kyler eller värmer som det ska. Obehandlat eller dåligt behandlat vatten kan göra systemets injustering instabil och leda till att man inom relativt kort tid måste byta ut vattensystemet mot ett nytt. Vattenbehandling och underhåll är a och o.

Effektiva produkter för behandling av vatten

Vår produkt Protector är ett effektivt korrosionsskydd och behandlar vattnet helt utan kemikalier. Produkten är ett miljövänligt alternativ som ger goda resultat och uppfyller VDI-kvalitet. Vi är även generalagenter för den schweiziska produkten Elysator som har över 40 års erfarenhet av vattenbehandling. Våra VVS-tekniker hjälper dig gärna med att installera rätt produkt för ditt vattensystem.

Automationssystem

Protector kan fås med inbyggda sensorer, vilket gör att du enkelt kan koppla upp produkten mot ett automationssystem där du kan se vattnets kvalitet i realtid. På så sätt kan du hålla full koll på att vattenbehandlingen konstant håller uppe sin effektivitet.

Vikten av ett naturligt korrosionsskydd

Korrosion är ett stort problem för värme- och kylsystem. Med rätt typ av vattenbehandling behöver det här inte vara något att oroa sig för. Vår elektrokemiska vattenbehandling blir ett naturligt korrosionsskydd för ditt system. Vår vattenbehandling tar bort allt syre från vattnet, vilket resulterar i att korrosion inte kan uppstå.

Känsliga system behöver tekniskt vatten av hög kvalitet

Kvaliteten på ditt tekniska vatten har stor betydelse för hela vattensystemets funktion. Det räcker därför inte bara med att behandla vattnet, utan det tekniska vattnet behöver behandlas till en mycket hög kvalitetsnivå. Se därför till att du väljer en vattenbehandlande produkt som håller en hög standard.

Dålig kvalitet på ditt vatten kan bidra till många olika typer av beläggningar, skador och komplikationer som hindrar systemet från att fungera som det ska. Numera är dagens system dessutom känsligare och i större behov av kvalitativ vattenbehandling för att systemet ska upprätthålla en god funktion.

Kyl- och värmesystem behöver underhållas

Utan ordentligt underhåll kan dess effektivitet minska kraftigt. Systemen behöver ses över regelbundet för att säkerställa en god kvalitet. Varje år gör vi på IWTS en noggrann vattenanalys i ditt värme- eller kylsystem för att kontrollera hur väl vattenbehandlingen fungerar. Ett vattenprov gör att vi kan göra en utförlig kontroll på egenskaperna i ditt tekniska vatten. Vid detta tillfälle servar vi även Protectorn/Elysatorn och ser så att alla delar fungerar precis som de ska. Det här gör att vår garanti förlängs.

Vattenbehandling är en smart investering

Det är smart att investera i en ordentlig vattenbehandling. Ett kvalitativt tekniskt vatten bidrar till en optimal funktion hos ditt värme- eller kylsystem, vilket kan ge den en mycket lång livslängd. Med en produkt utav hög kvalitet installerad behandlas vattnet konstant, så att ditt tekniska vatten kan hålla en god standard.

Vi hjälper dig

Våra medarbetare är kunniga, skickliga och kompetenta. Här på IWTS har vi ett know-how sedan många år och är mycket drivna i att alltid leverera bästa möjliga service till kund. Vi är mycket stolta över våra VVS-montörer och tekniker. Med hjälp från oss på IWTS kan du känna dig trygg.

Kontakta oss för en elektrokemisk vattenbehandling

En elektrokemisk vattenbehandling ger dig ett effektivt vattensystem, bidrar till lägre driftskostnader, skapar en mindre miljöpåverkan och upprätthåller en optimal funktion på ditt system. Här på IWTS hjälper vi dig gärna med att behandla ditt tekniska vatten så att det har rätt egenskaper för bästa funktion och hållbarhet.
Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din elektrokemiska vattenbehandling!

Varför välja IWTS?

 • Många års erfarenhet i branschen
 • Kvalitativa produkter som du kan lita på
 • Vi kan uppnå VDI 6044 och VDI 2035
 • Servicefokuserat arbetssätt
 • Hållbar vattenbehandling utan kemikalier
Se våra produkter

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Grön teknologi

  Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

  Tar bort syre

  Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

  Tar bort slam och smuts

  Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

  Höjer pH-värdet

  Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

  Minskar ellednings-förmågan

  Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

  Avlägsnar mineraler

  Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

  Bakteriedödande

  Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!