Skip to main content

Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

Protector

Elysator

Purotap

Vulcan

Recovery

Profill

HydroSense

Risycor

Säkerställ ett effektivt korrosionsskydd

En ny generation av vattenbehandling säkerställer ett effektivt korrosionsskydd för kyl- och värmesystem. Med Protector by IWTs tar vi korrosionsskyddet till nästa nivå. Dagens VVS system blir alltmer den del av en fastighets IoT lösningar (internet of things). Rätt kvalitet på energibäraren blir avgörande för låg energianvändning, hållbara system och rätt förutsättningar för en stabil injustering över tid.

Vår produkt Protector kopplas upp till ert automationssystem via ModBus eller Mbus. Driftsdata och vattenkvalitet bevakas, loggas och ger dig trygghet och säkerhet.

För att säkerställa rätt vattenkvalitet arbetar vi enbart med väletablerade leverantörer. IWTs är generalagenter för schweiziska Elysator som har 40 års erfarenhet av vattenbehandling, samt för tyska Vulcan och Calmat som båda har lång historia inom vattenbehandlingsprodukter mot avlagringar och rost. Därutöver arbetar vi med ledande produkter från Hydrosense för snabb testning av legionella.

Kontakta oss för att säkerställa din vattenkvalité!

För alla behov

Ovan presenteras vårt basutbud av vattenbehandlingsprodukter. Vi har även vattenbehandling för de större kyl- och värmesystemen. För större fastigheter, markvärme och industriapplikationer av olika slag.

Vi jobbar endast med väletablerade leverantörer av vattenbehandlingsprodukter!

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!