Skip to main content

Service & garanti

Med IWTs underhållsavtal har du garanti för evigt. Teckna avtal och din garanti är aktiverad.

Protector och Elysator är IWTs utrustning för korrosionsskydd. De bygger på tekniken elektromagnetiskt skydd (elektrolys) som innebär att vi utnyttjar olika materials ädelhet, då materialet lägre ned i hierarkin rostar (offrar sig) och de ädlare skyddas. Det resulterar i att offeranoderna förbrukas och behöver ersättas med nya. Processen lämnar efter sig restprodukter (korrosionsrester) som nu finns i Protectorn/Elysatorn och inte i systemet. Vid årlig service byts anoder ut, tanken i Protectorn/Elysatorn töms och rengörs. En funktionskontroll görs och vattenprov tas.

Service och underhåll förlänger garantin

Efter utförd service läggs vattenanalysresultatet upp i vår databas. Du har access till alla dina system och kan följa vattenkvaliteten över tid, från installationsdatumet till senast utförda servicen. När vattenanalysen är publicerad är garantin förlängd med ytterligare ett år. Årlig service ger alltid förlängd garanti.

För den händige

Önskar du utföra servicen själv eller använda dig av någon egen vald installatör har vi certifiering för detta. Efter certifiering kan ni beställa ett servicepaket där alla förbrukningsdelar finns, samt en flaska för vattenprov. Efter utförd service skicka flaskan in till IWTs labb och vi lägger upp analysresultatet på databasen och aktiverar garantin.

Korrosionen avlägsnad från ditt system

IWTs korrosionsskydd förflyttar korrosionen till vår vattenbehandlingsutrustning. Där korroderar offeranoden till förmån för ditt systems komponenter. För att funktionen ska vara intakt behöver ditt korrosionsskydd årlig omsorg. Vårt underhållsavtal ger det och vi belönar dig med förlängd garanti eftersom vi vet att utrustningen kommer att må bra i ett korrosionsskyddat system.

Med IWTs underhållsavtal har du garanti för evigt!

Kontakta oss för en första konsultation

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!