Skip to main content

Protector – korrosionsskydd

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN)

Protector P350 by IWTs

Rsk. nr. Analog: 5642037, Digital: 5798012

Protector P100 by IWTs

Rsk. nr. 5793022

Protector P35 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 19

Vattenbehandling helt utan kemikalier.

Med Protector by IWTs tar vi elektrokemisk vattenbehandling till nästa nivå.

Protector förflyttar korrosionen från systemen och dess komponenter samtidigt som vattnet får egenskaper som förhindrar framtida skador och återställer systemets prestanda.

Ett behandlat ändamålsenligt systemvatten kommer…
– succesivt klä av beläggningar från värmeöverförande ytor samt
– avlägsna korrosionsrester som kan sätta igen komponenter
– och därmed skydda systemets injustering och optimering.
Energibäraren blir nu optimerad och systemet har fått ett korrosionsskydd.

När branschen nu fått rekommendationer för systemvatten och påfyllnadsvatten säkerställer Protector att vattnet håller bästa vattenkvalitet och är anpassat efter dessa nya krav. Krav som nu återfinns i komponentleverantörernas anvisningar. Lär känna de senaste rekommendationerna här – Länk till moderna krav.

IWTs underhållsavtal

Med IWTs underhållsavtal lämnar vi garanti på Elysator som överlever ert systems livslängd. Med Elysator i ett ändamålsenligt vatten håller den långt bortom tidshorisonter vi är vana vid.

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden?

Protector

Protector finns för det lilla systemet i de små fastigheterna och de minsta industriella kylsystemen till de största systemen i sjukhusområden, flygplatser och de högsta skyskraporna. För värmesystem, kylsystem och glykolsystem i exempelvis återvinningsanläggningar och markvärme.

Protector finns i digital version som möjliggör uppkoppling till automationssystem via Modbus TCP (Ethernet), Modbus RS, Modbus Bastec eller BACnet.
Protector har egen websida om du når över IP-adressen. Där er IT resurs kan administrera en mängd funktioner.

Protectors sensorer ger den data som säkerställer att vattnet motsvarar gällande rekommendationer och att systemens prestanda ger lägsta energianvändning.
Protector blir en IoT-del som samtidigt bidrar med ny användbar data till den information ni redan har i era applikationer och processer.

Protector digital – vattenbehandling med avancerade kontrollfunktioner

Protector digital är unik

Protector digital erbjuder inte bara överlägset korrosionsskydd, realtidsövervakning och molnintegration utan även avancerade kontrollfunktioner. Protector digital säkerställer att all data från dess inbyggda sensorer för konduktivitet, temperatur, flödeshastighet, anodström och vattentryck ständigt och säkert lagras i en molndatabas. Med avancerade anslutningsalternativ, inklusive analoga 4-20mA-ingångar och RS-485 Modbus-länk, är det enkelt att integrera valfria sensorer så att du kan skräddarsy inställningarna för övervakningen efter dina specifika behov.

Protector digital har dessutom ett användarvänligt gränssnitt med sin inbyggda 7-tums pekskärm. Det intuitiva gränssnittet ger användare enkel åtkomst till alla funktioner, inklusive aktuella och historiska värden, diagram och inställningar.

Våra digitala produkter

Automatiserad tryckreglering för jämn prestanda

Säg hej då till strul med manuella tryckjusteringar. Protector digital övervakar vattentrycket och fyller automatiskt på systemet för att hålla trycket inom det angivna intervallet. Njut av jämn prestanda och optimala förhållanden i ditt system utan behov av ständig tillsyn.

Banbrytande skydd med sömlös integration

Protector digital integreras smidigt i ditt fastighetsautomationssystem
(BMS) för centraliserad styrning och övervakning. Anslutningsalternativen inkluderar Ethernet (Modbus TCP med Bastec-tillvalsregister eller BACnet IP) eller seriell RS-485 (Modbus RS), vilket säkerställer kompatibilitet med din befintliga infrastruktur samtidigt som data överförs säkert till molndatabasen med hjälp av MQTT (SSL) eller HTTPS-protokoll.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!