Skip to main content

Recovery – Rengörning – Spolning

Behöver ditt system en nystart? Då är det dags för en Recovery-behandling.

Kontakta oss så berättar vi mer.

En del system når till slut till vägs ände på grund av igensatta växlare, beläggningar på värme- eller kylöverförande ytor och kanske en tidigt störd injustering. Det resulterar i alltför kortvariga optimeringsinsatser.
Korrosionsrester sätter igen termostater och ventiler och skapar obalans i systemet. Är detta något du upplever i något av dina värme- och kylsystem?
Då kan en ordentlig rekonditionering med hjälp av en Recovery-behandling vara den nystart det behöver.

Insatser för lägre energianvändning och bättre energideklarationer

Den faktor som påverkar energianvändningen mest efter byggåret är den tid som gått sedan senaste injustering. Den enskilt viktigaste anledningen till att injusteringen blir instabil är just felaktig vätskekvalitet och korrosion.
En tvärvetenskaplig studie från Uppsala universitet 2015, ”Byggnad, förvaltning eller brukare – vad är viktigast” visar att fastigheter redan efter 2–3 år hade cirka 20 procent högre energianvändning än de hus där injusteringen nyligen gjorts (SBUF ID 14005 februari 2022).

Att ge ditt system en Recovery-behandling innan dina insatser för optimering och injustering är sannolikt den bästa försäkringen för att skapa de bästa förutsättningarna för att den skall bli hållbar över tid.

Recovery by IWTs är en spolutrustning med magnetitfälla, filter och separat pump för att fånga upp beläggningar, korrosionsrester och bakteriell tillväxt. För att höja vattnets tvättande egenskaper inleds spolningen med att behandla vattnet så att mineraler tas bort och vattnets pH höjs, med en så kallad Purotap-behandling eller en motsvarande Profill-behandling. Allt sker helt utan kemikalier. Nu kommer beläggningar att avlägsnas från systemets inre delar och lätt filtreras bort i Recovery-filtret.

 Att ge ditt system en Recovery-behandling innan dina insatser för optimering och injustering, är sannolikt bästa försäkringen att skapa bästa förutsättningarna för att den skall bli hållbar över tid.

Bästa start för ditt korrosionsskydd

Efter en Recovery-behandling vill du bevara systemets vattenkvalitet och det görs bäst genom att installera ett Protector korrosionsskydd. Då förebyggs effektivt att systemet återgår till det nedsmutsade utgångsläget. Den korrosion som skapat problem hålls nu borta. Du kommer att ha ett VDI 2035-vatten för värmesystemet eller ett VDI 6044-vatten för kylsystemet.

Recovery-behandling går utmärkt även för värmeåtervinningssystem med glykolinnehåll.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!