Kontakt nära dig i Sverige

Huvudkontor Örebro

Elementvägen 5, 702 27 Örebro
Tel. 010-498 37 50, info@iwts.se

Cinque Terre

Thomas Carlsson

VD och försäljning Tel. 010-498 37 53 thomas.carlsson@iwts.se
Cinque Terre

Mats Broström

Försäljningsansvarig och försäljning Tel. 010-498 37 52 mats.brostrom@iwts.se
Cinque Terre

Jan-Erik Puurula

Tekniskt ansvarig och försäljning Tel. 010-498 37 51 jan-erik.puurula@iwts.se
Cinque Terre

Greger Korslid

Ekonomiansvarig Tel. 010-498 37 60 greger.korslid@iwts.se
Cinque Terre

Nikita Panin

Försäljning Tel. 010-498 37 56 nikita.panin@iwts.se
Cinque Terre

Nicolas Tejeda

Serviceansvarig och försäljning Tel. 010-498 37 54 nicolas.tejeda@iwts.se
Cinque Terre

Max Broström

Tekniker Tel. 010-498 37 55 max.brostrom@iwts.se
Cinque Terre

Ann-Marie Grönvall

Bokning, lab. Tel. 010-498 37 58 ann-marie@iwts.se
Cinque Terre

Cathrine Broström

Bokning, lab. Tel. 010-498 37 59 cathrine.brostrom@iwts.se
Cinque Terre

Geir Ebbestad

Teknisk support Tel. 010-498 37 57 geir.ebbestad@iwts.se
Cinque Terre

Lars Brorsson

Försäljning Tel. 010-4983761 lars.brorsson@iwts.se