Skip to main content

Vulcan – kalkskydd

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan S 500

Rsk. nr. 5642014

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan S 250

Rsk. nr. 5642013

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan S 100

Rsk. nr. 5642012

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan S 25

Rsk. nr. 5642011

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan S 10

Rsk. nr. 5642010

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan 5000

Rsk. nr. 5642009

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Vulcan 3000

Rsk. nr. 5642015

Kalklösare. Löser upp avlagringar och rost. Vattenbehandling för tappvatten.

Elektroniskt skydd mot kalkavlagringar – helt utan kemikalier.

30 års erfarenhet med att behandla hårt vatten gör Vulcan till en av de äldsta tillverkarna av vattenbehandling i världen. Vulcan används främst för att förebygga avlagringar i rör, på växlare och i processer.

Många gånger kan vi inte undvika vatten med innehåll av salter och mineraler. När avlagringar utsätts för temperaturökning eller tryckförändring kristalliseras de på ytor i systemet och bildar förkalkningar.

Detta kan resultera i problem som energiförluster p g a isolerande skikt på överföringsytor, försämrat tryck då rördimensioner blir reducerade och kanske att man lockas till att använda dyra och aggressiva kemikalier.

Applikationer:

• Hushålls serien – skydd för tvättmaskiner, diskmaskiner, varmvattenberedare, mm

• Företagsserien – fastigheters värmesystem, sjukhusprocesser, simbassänger, livsmedelsindustri, restaurang och köksutrustning mm

• Industriserien – gruvindustrin, kemisk industri, gummiindustri, plastindustri, kyltorn, raffinaderier, mm

Miljövänlig vattenrening

Fysisk, miljövänlig vattenrening är ett modernt alternativ till kemiska vattenmjukgörare. Metoden bygger på elektroniska pulser som förändrar kristalliseringsprocessen för kalciumet i hårt vatten så att partiklarna förlorar sin förmåga att häfta fast vid varandra och sedan häfta fast vid ytor i ditt system. Vattnets goda egenskaper förändras inte av behandlingen vilket gör att man med fördel kan använda Vulcan även till dricksvatten.

Enkel installation utan att behöva kapa rör. Fungerar med alla rörmaterial – järn, koppar, plast, rostfritt. Dimensioner från 1/5 tum upp till 20 tums rör. Kapacitet upp till 500 m3/tim.

Vulcan kan med fördel kombineras med IWTs övriga sortiment för korrosionsskydd.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!