Skip to main content

Välkommen till vår artikelsida!

Läs mer om våra tjänster och produkter för vattenbehandling, vattensystem, vattenanalys och korrisionsskydd.

Filter

Professionell vattenrening för ditt vattensystem

Vi utför en vattenrening som når en hög standard! Vattnet i ditt kyl- eller värmesystem…

Vattenanalys för optimalt tekniskt vatten

Analysera vatten för att uppnå optimalt tekniskt vatten För att få till ett optimalt tekniskt…

Vattenprov för tekniskt vatten

Professionella vattenprov för att skapa tekniskt vatten av hög kvalitet Ett tekniskt vatten med rätt…

Energibesparing för värmesystem

Ökad energibesparing för ditt värmesystem Med rätt vattenbehandling kan du göra ditt värmesystem mer effektivt,…

Vattenanalys – IWTs

Vi gör en professionell vattenanalys Optimalt tekniskt vatten behövs för att ditt värme- eller kylsystem…

Vi sköter din vattenbehandling

Växla över till ett grönt alternativ Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många…

Motverka korrosion i kylsystem

Har du problem med korrosion i ditt kylsystem? Tyvärr är korrosion i kylsystem rätt vanligt…

Tekniskt vatten för hållbara vattensystem

Vad är tekniskt vatten och varför är det så viktigt? Det är vanligt att värme-…

Korrosionsskydd för fastigheter

Korrosionsskydd för din fastighet? Idag är det ännu viktigare med korrosionsskydd för fastigheter. Förbättringarna i…

Korrosion i värmesystem

Korrosion i värmesystem Behöver du hjälp med att få bort korrosion ur ditt värmesystem? Korrosion…

Korrosionsskydd för fastigheter

Korrosionsskydd för fastigheter Idag är det ännu viktigare med korrosionsskydd för fastigheter. Förbättringarna i moderna…

Industrins kylsystem

Industrins kylsystem Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material.…

Energioptimering av kylsystem

Bra att veta inför energioptimering av kylsystem Ska du göra injustering eller energioptimering av kylsystem?…

Energioptimering av värmesystem

Växla över till ett grönt alternativ För att ditt värmesystem ska fungera som det ska…

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor