Skip to main content

IT Support – Digitala tjänster

Driftsättning och implementering.

När era systems vattenbehandling och korrosionsskydd blir en del av ert automationssystem vet ni att IWTs har kompetens och stöd för de allra flesta system. Våra erfarna supporttekniker är tillgängliga både på plats och via distans för en trygg, säker och stabil implementering.

Protector digital säkerställer att all data från dess inbyggda sensorer för konduktivitet, temperatur, flödeshastighet, anodström och vattentryck ständigt och säkert lagras i en molndatabas. Med avancerade anslutningsalternativ, inklusive analoga 4-20mA-ingångar och RS-485 Modbus-länk, är det enkelt att integrera valfria sensorer så att du kan skräddarsy inställningarna för övervakningen efter dina specifika behov.

Protector digital har dessutom ett användarvänligt gränssnitt med sin inbyggda 7-tums pekskärm. Det intuitiva gränssnittet ger användare enkel åtkomst till alla funktioner, inklusive aktuella och historiska värden, diagram och inställningar.

Automatiserad tryckreglering för jämn prestanda

Säg hej då till strul med manuella tryckjusteringar. Protector digital övervakar vattentrycket och fyller automatiskt på systemet för att hålla trycket inom det angivna intervallet. Njut av jämn prestanda och optimala förhållanden i ditt system utan behov av ständig tillsyn.

Risycor – Digital Korrosionsmätare

Vår digitala korrosionsmätare Risycor kopplas till en molntjänst där data presenteras. Här ställs larm och övervakningstjänster in. Data kan även avläsas med hjälp av en anpassad API till ert eget system. Vi hjälper er

Banbrytande skydd med sömlös integration

Protector digital integreras smidigt i ditt fastighetsautomationssystem
(BMS) för centraliserad styrning och övervakning. Anslutningsalternativen inkluderar Ethernet (Modbus TCP med Bastec-tillvalsregister eller BACnet IP) eller seriell RS-485 (Modbus RS), vilket säkerställer kompatibilitet med din befintliga infrastruktur samtidigt som data överförs säkert till molndatabasen med hjälp av MQTT (SSL) eller HTTPS-protokoll.

Protector digital erbjuder också enkla firmware-uppgraderingar, vilket säkerställer att ditt system förblir uppdaterat med de senaste funktionerna och buggfixarna. Det här proaktiva tillvägagångssättet håller din investering rustad för framtiden.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!