Skip to main content

Risycor – elektronisk korrosionsmätning via korrosionskupong

Risycor CXI

Korrosionsskador kan förhindras genom att i god tid varna för oacceptabla korrosionshastigheter.

Flera europeiska standarder rekommenderar idag korrosionsövervakning. I Sverige är kanske den tyska rekommendationen VDI 6044 – för kylsystem (2022) mest känd och den ger rekommenderade riktvärden. Motsvarande riktvärden är också en del av svenska standarden utgiven i SIS Handbok (2024), då även för värmesystem.

Dessa riktvärden kan användas till stöd för att sätta en nivå för ett bra värde (”good”) och en nivå för ett dåligt värde (”bad”). Det dåliga värdet kan tjäna som tröskelvärde för att sätta ett larm efter, för att bli uppmärksammad på att något är fel.

Mätning av korrosion

Förekomst av korrosion mäts genom att man bestämmer korrosionshastigheten på ett givet material. Korrosionshastighet mäts i mikrometer per år (µm/a).

Risycor CXI

Risycor CXI är en korrosionsövervakare med larmfunktion för värmesystem och kylsystem. Risycor mäter den ungefärliga korrosionshastigheten med hjälp av elektroder och en matematisk modell som presenteras tillsammans med systemvattnets temperatur i en digital applikation.

Risycor kan med fördel kombineras med ett korrosionsskydd för att säkerställa att vattenbehandlingen fungerar som den skall.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!