Skip to main content

HydroSense  – Legionella Pro testkit

HydroSense – Ultra Pro Test Kit

Hydrosense legionellaprov ger resultat inom 25 minuter och är det enda legionellaprovet som kan utföras på plats. Det kräver ingen utbildning eller erfarenhet. Testar huruvida vatten är fritt från Legionella pneumophila ST 1 (LpSG1).

Detta test görs mycket snabbt. HydroSense Direct Test Kit finns i känslighet 100 000 cfu/l. På grund av HydroSense Direct Test Kits låga känslighet rekommenderas inte detta test för miljöer där högre känslighet krävs. I sådana miljöer rekommenderas istället HydroSense Single Test Kit.

HydroSense – Single Test Kit

Hydrosense legionellaprov ger resultat inom 25 minuter och är det enda legionellaprovet som kan utföras på plats. Det kräver ingen utbildning eller erfarenhet. Testar huruvida vatten är fritt från Legionella pneumophila ST 1 (LpSG1).

Används med fördel i varmt och kallt vatten i exempelvis kyltorn, duschar, spa-pooler, sprinklersystem, luftfuktare mm. HydroSense Single test kit finns i två nivåer av känslighet, 100 cfu/l och 1 000 cfu/l. Detta gör att HydroSense kan användas i sjukhusmiljöer, äldreboenden, kyltorn och andra miljöer där kraven är höga.

Läs mer på HydroSense webbplats!

Legionella Pro testkit

– känslighet 100 CFU/L (Hydrosense Pro Ultra)

HydroTest är ett enkelt test som visar hur mycket legionellabakterier det finns i vatten. Det visar resultatet direkt när man gör testet. Testet använder en sorts filter för att samla ihop bakterierna. Med filtret och testet kan man på egen hand testa vattnet för legionella, från att ta provet till att få resultatet. Det är en komplett lösning för att upptäcka legionella själv.

Efter att ha forskat och utvecklat i fyra år har Hydrosense lanserat sin senaste produkt för att testa legionella – Hydrosense Pro. Det här testet är det enda snabba testet som kan upptäcka Legionella pneumophila serogrupp 1-15. Resultatet kommer snabbt, på bara 25 minuter.

Testet kan upptäcka legionella när den når en nivå på 100 bakterier per liter vatten. Det är ett test med tre linjer som visar om Legionella pneumophila serogrupp 1 finns i vattnet (det bekräftas med en linje) och om serogrupp 2-15 finns (det bekräftas med en annan linje).

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!