Skip to main content

För alla behov

Ovan presenteras vårt basutbud av vattenbehandlingsprodukter. Vi har även vattenbehandling för de större kyl- och värmesystemen. För större fastigheter, markvärme och industriapplikationer av olika slag.

Vi jobbar endast med väletablerade leverantörer av vattenbehandlingsprodukter!

Säkerställ ett effektivt korrosionsskydd

En ny generation av vattenbehandling säkerställer ett effektivt korrosionsskydd för kyl- och värmesystem. Med Protector by IWTs tar vi korrosionsskyddet till nästa nivå. Dagens VVS system blir alltmer den del av en fastighets IoT lösningar (internet of things). Rätt kvalitet på energibäraren blir avgörande för låg energianvändning, hållbara system och rätt förutsättningar för en stabil injustering över tid.

Vår produkt Protector kopplas upp till ert automationssystem via ModBus eller Mbus. Driftsdata och vattenkvalitet bevakas, loggas och ger dig trygghet och säkerhet.

För att säkerställa rätt vattenkvalitet arbetar vi enbart med väletablerade leverantörer. IWTs är generalagenter för schweiziska Elysator som har 40 års erfarenhet av vattenbehandling, samt för tyska Vulcan och Calmat som båda har lång historia inom vattenbehandlingsprodukter mot avlagringar och rost. Därutöver arbetar vi med ledande produkter från Hydrosense för snabb testning av legionella.

Kontakta oss för att säkerställa din vattenkvalité!

Vad innebär VDI2035?

VDI2035 är från början en tysk industristandard som definierar vad som menas med ändamålsenligt vatten. Standarden omfattar bland annat godkända nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. Med godkänt vatten bibehålls den tekniska prestandan i vattensystem över tid. Dessutom motverkas bland annat rost, förkalkning och förlorad verkningsgrad.

Uppnår ditt vatten den internationella kvalitetsstandarden?

IWTs vattenbehandling

Vi följer alla de senaste rekommendationerna och standarderna. Branschen får allt fler gemensamma riktlinjer vilket ger dig som kund och partner trygghet i att du alltid har de bästa förutsättningarna för ett korrosionsfritt system.

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) är en tysk industristandard som är branschledande i Europa. Alla våra produkter uppfyller denna standard.

VDI 2035 – för värmesystem

Senaste uppdaterade rekommendationen från VDI gällande värmesystem kom mars 2021 – kallad VDI 2035. Sedan 2014 har VDI 2035 varit en del av SIS standard SS EN 128 28 för värmesystem.

VDI 6044 – för kylsystem

För kylsystem kom den första rekommendationen i maj 2022 – kallad VDI 6044. Nu ges genom denna standard rekommendationer för att inte bara mäta syre, utan för att man ska detektera syreförekomst genom vattenprover och korrosionsmätning. Det här är ett välkommet ställningstagande då syremätning kan vara missvisande. IWTs har redan använt dessa mätmetoder under lång tid, och har alltså erfarenheten och produkterna för att ett kylsystem skall kunna motsvara VDI 6044.

Vi på IWTs gör gärna en vattenanalys av ert systemvatten.

Kontakta oss idag för att få mer information!

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

  Protector

  Elysator

  Purotap

  Vulcan

  Recovery

  Profill

  HydroSense

  Risycor

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!