Se filmen om Purotap leader

Avjoniseringsenhet med utbytesparoner

Purotap leader (se ovan)

Rsk. nr. 579 22 61

Avjoniseringsenhet med utbytespatroner

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Vid behov pH höjande. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

Purotap Micro

Rsk. nr. 579 22 60

Väggfast avmineraliseringsstation med utbytespatron. För garaget, solpanelstvätt mm.

Purotap Compenso 50 – späd va

Rsk. nr. 579 22 59

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 25 – späd va

Rsk. nr. 579 22 58

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 12 – späd va

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Compenso 2 - vägg

Rsk. nr. 579 22 55

Väggfäst påfyllnadsstation för spädvatten. Ger avjoniserat vatten vid spädpåfyllning för alla värme- och kylanläggningar. Kräver ingen elanslutning.

Purotap Profi 50

Rsk. nr. 579 22 57

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

Purotap Profi 25

Rsk. nr. 579 22 54

Mobil påfyllnadsstation för större kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filterar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt för stora system och bufferttankar.

Purotap Easy II – mobil

Rsk. nr. 579 22 53

Mobil påfyllnadsstation för mindre och mellanstora kyl- och värmesystem. Ger systemet bästa förutsättningar med avjoniserat vatten. Filtrerar och tar bort kalk och mineraler. Perfekt redskap för VVS-installatörer.

Purotap 1000 – engångspatron

Rsk. nr. 579 22 52

Påfyllnadspatron som avjoniserar systemvattnet för mindre kyl- och värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt bort kalk och mineraler.