Skip to main content

Vi utför en vattenrening som når en hög standard!

Vattnet i ditt kyl- eller värmesystem har stor effekt på hela ditt system. Vattnets kvalitet påverkar systemets funktion, energianvändning och hållbarhet. Vattenbehandling och vattenrening är därför mycket viktigt för att få till ett optimalt tekniskt vatten som skyddar ditt system. Vi på IWTS har erfarenheten och kompetensen för att göra optimalt tekniskt vatten till verklighet.

Behovet av vattenbehandling

Med en ordentlig vattenbehandling och vattenrening förlänger du livslängden på ditt system markant. Du minskar risken för en driftstörningar och skador, en försämrad verkningsgrad, ökad energianvändning och mycket annat. När du har en kvalitativ vattenbehandling som automatiskt ger ditt tekniska vatten rätt egenskaper kan du känna dig trygg med att systemet har ett ordentligt skydd.

Korrosion i systemet

Det är mycket vanligt att olika typer av vattensystem får problem med korrosion. Korrosion kan skapa beläggningar och blockeringar som hindrar systemet från att fungera som det ska. Det kan exempelvis göra att ett värme- eller kylsystem inte värmer eller kyler ordentligt. Blockeringar och beläggningar från korrosion kan även göra att energianvändningen går upp, vilket leder till onödiga kostnader. Korrosion kan även göra att systemet börjar läcka.

För att slippa ökade kostnader, dålig funktion och en massa reparationer är det viktigt att du ger ditt system ett korrosionsskydd. Det gör du genom att få ditt vattensystem renat och vattenbehandlat efter VDI-standard.

Vi kan uppnå VDI-kvalitet

VDI 2035 och VDI 6044 är internationella kvalitetsstandarder för tekniskt vatten. VDI 2035 är en standard för värmesystem och VDI 6044 är en standard för kylsystem. Dessa kvalitetsstandarder är till för att säkerställa en god teknisk prestanda och en god kvalitet på vattensystemet. Standarderna tar upp godkända nivåer för elledningsförmåga, syre och pH-värde. När dessa ligger på rätt nivåer kan det tekniska vattnet bli till ett korrosionsskydd.

VDI 6044

För kylsystem finns det anvisningar gällande hur man ska detektera syreförekomst i systemvattnet. Det handlar alltså inte längre om att mäta syre i vattnet utan det är viktigt att kunna detektera en mycket liten mängd syre. Relativt små mängder syre kan orsaka stora korrosionsproblem. För att kunna säkerställa ett kvalitativt korrosionsskydd ska det enligt den nya standarden tas vattenprov och göras korrosionsmätningar. Det här är mycket effektiva metoder när det gäller att detektera förekomst av syre och är metoder som vi på IWTS har använt sedan länge. Dessa metoder är vi vana vid och använder för att korrosionsskydda ditt system.

Även om ett vattenprov visar på lite eller inget syre i vattnet, kan stora mängder korrosion förekomma då all oxidation förbränner syre. Därför mäter vi även förekomst av järn, koppar och andra metaller i systemvattnet för att få ett tillförlitligt svar på om det finns korrosion i ert vattensystem.

Rätt produkt för ditt system

Vi på IWTS hjälper dig gärna med att hitta rätt vattenbehandlande produkt för dig. Vi har en egen produkt som heter Protector som genom både korrosionsskydd och vattenrening ger ert vattensystem bästa möjliga förutsättningar för en lång hållbarhet. Protector har även sensorer för överföring av data till ett automationssystem där du i realtid kan se statusen på ditt tekniska vatten. Vi är även generalagenter för den schweiziska produkten Elysator och har tillgång till flera andra olika typer av vattenbehandlande produkter. Alla produkter utför en kemikaliefri vattenbehandling.

Rent vatten för optimal funktion

Protector och Elysator tar bort allt syre från vattnet i systemet, minskar mängden mineraler, salter och kalk, tar bort slampartiklar, sänker elledningsförmågan och höjer pH-värdet. Att vattnet blir totalt syrefritt gör att själva vattnet blir till ett effektivt korrosionsskydd. Vattenreningen minskar även risken för beläggningar, störande partiklar och förkalkning. Alla dessa värden och nivåer ger ditt vattensystem bästa förutsättningar för ett välfungerande vattensystem med lång livslängd.

Regelbundet underhåll

Vi utför årlig service på din produkt och ser till att allt fungerar som det ska. Vid varje servicetillfälle tömmer vi vattensystemet, rengör, tar vattenprov och byter reserv- eller förbrukningsdelar. Genom vår onlinetjänst kan du se resultaten från vattenprovet och hålla koll på ditt tekniska vattens status. Med ordentlig service regelbundet ser vi till att din produkt håller en god funktion.

Ännu viktigare med vattenbehandling idag

Dagens vattensystem är känsligare mot skador och korrosion. Detta innebär att det finns ett ökat behov av att sköta om systemet noggrant. Moderna vattensystem kan lättare få problem med energieffektivitet och funktion, vilket gör det ännu viktigare att ha ett tekniskt vatten med rätt egenskaper. När du har ett optimalt tekniskt vatten i ditt system skyddar du det mot korrosion och driftstörningar bland mycket annat. Vattenbehandlar du inte vattnet i ditt värme- eller kylsystem är risken stor att du med tid får dyra problem.

Driftstörningar kan bli mycket kostsamt. Du vill därför se till att du får hjälp av proffs när det gäller vattenbehandling och vattenrening. När ditt tekniska vatten är behandlat, rent och har god kvalitet minskar det risken för driftstörningar.

Vi hjälper dig med din vattenrening

Här på IWTS har vi lång erfarenhet inom vattenbehandling, vattenrening och tekniskt vatten. Vi har full koll på hur vi på bästa sätt kan se till att ditt tekniska vatten hålls rent och har rätt egenskaper för att hålla borta korrosion, bakterier och andra problem. Våra VVS-tekniker hjälper dig gärna med att installera en passande vattenbehandlande produkt till ditt värme- eller kylsystem.

Vår process

Vi börjar med att göra ett vattenprov och analysera vattnet i ditt system. På så sätt kan vi få en tydlig bild av statusen på vattnet i nuläget och göra en plan för hur vi kan behandla och rena vattnet på bästa sätt. Genom ett vattenprov kan vi exempelvis se eventuella tecken på korrosion och andra typer av problem som behöver tas itu med. Vi hjälper dig sedan att välja rätt vattenbehandlande produkt för ditt vattensystem.

Varför välja IWTS?

  • Erfarenhet som du kan lita på
  • Kompetenta tekniker med stort driv
  • Vattenbehandlande produkter av hög kvalitet
  • Stort fokus på god service
  • Vattenbehandling utan kemikalier
  • Ordentlig vattenrening

Kontakta oss idag för hjälp med ditt tekniska vatten

Vi på IWTS hjälper dig gärna med att få till tekniskt vatten som du kan känna dig trygg med. Med en kvalitativ produkt som passar ditt vattensystem, kvalitativ vattenrening och regelbundet underhåll ser vi till att ditt system fungerar som det ska.

Hör av dig till oss idag för hjälp med vattenrening och vattenbehandling!