Skip to main content

Hållbara vattensystem för fastigheter!

Vi skyddar din investering med ett hållbart vattensystem!

Värme- och kylsystem i dagens fastigheter är komplexa och blandar många olika typer av material. Att tillföra vanligt kranvatten, som är rikt på syre och mineraler, är skadligt för dessa typer av system och kan ge upphov till bland annat rost, avlagringar och slam. Våra vattenbehandlingstjänster säkerställer bibehållen effekt och långsiktigt skydd för ett hållbart vattensystem.

Behöver du hjälp med ditt vattensystem?

Kontakta oss idag!

Vanliga utmaningar för fastighetssektorn:

 • Höjd energiförbrukning
 • Beläggningar på växlare och i radiatorer
 • Skadade kylbafflar
 • Instabil energioptimering
 • Blockeringar i pumpar och ventiler
 • Försämrad verkningsgrad
 • Oekonomiska returtemperaturer till fjärrleverantören (kyla/värme)

Vi har utrustningen för ett komplett korrosionsskydd

Protector

Elysator

Purotap

Vulcan

Recovery

Profill

HydroSense

Risycor

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el.

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och korrosionsrester som stör systemets komponenter.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar som kan påverka värmelednings-förmågan.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakteriedödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Ta kontakt idag!

  VattenanalysVattenbehandlingInstallationÖvrigt

  IWT Sverige

  IWTs är pionjärer i att skapa rätt förutsättningar för moderna kyl- och värmesystem.

  Vi tog tidigt ställning för och såg värdet av en branschgemensam rekommendation för energibäraren. VDI 2035 och VDI 6044 har gett mycket värdefull vägledning.
  Under 2023 och 2024 har ett branschråd initierat av SIS (Svenska Institutet för Standarder) utarbetat en handbok som i stora delar återspeglar andan i dessa rekommendationer. IWTs har varit en pådrivande deltagare i det här arbetet.

  Ökat behov av vattenbehandling

  Dagens värme- och kylsystem ställer oss inför nya utmaningar. Lägre temperaturer, en blandning av material, även nya material (såsom plaster) och ny byggteknik resulterar i en ny miljö. Energieffektiva komponenter med avancerade funktioner för styr- och reglerteknik har andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter – till exempel växlare och kylbafflar – har idag tunnare gods, vilket ger bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare.

  Ett nytt kapitel för projektering av systemvatten

  SIS nya handbok ger vägledning med rekommendationer för både påfyllnadsvattnet och för vattenkvaliteten under drift.

  Tydligt är att det tappvatten som ofta är standard vid påfyllnad inte håller måttet för att skapa ett korrosionsskydd för systemet och dess komponenter.
  Tappvatten är att betrakta som ett livsmedel anpassat för människokroppens behov, inte för en teknisk applikation och långt ifrån de rekommendationer som lyfts fram i VDI 2035 och VDI 6044 och som återfinns i SIS Handbok.

  Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett korrosionsskydd till dina system.

  Ändamålsenligt vatten utan kemikalier

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi hand om underhållet av er vattenbehandling.
  Med årlig service bibehåller ni garantin på er Elysator/Protector under obegränsad tid.

  Kontakta oss för ett serviceavtal!