EN Ändamålsenligt vatten
utan kemikalier

Vi kan tekniskt vatten

IWTs analyserar och behandlar tekniskt vatten för optimerad hållbarhet, energieffektivitet och driftsekonomi. Med miljövänliga metoder behandlas vatten i befintliga och nyproducerade kyl- och värmesystem med målet att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035.

Vi är en del av International Water Treatment-koncernen med verksamhet främst i de nordiska länderna samt England. Därutöver är vi verksamma inom maritima miljöer i hela världen. I Sverige är vi generalagent för Elysator, Vulcan och HydroSense.

box

EN Nå dina
miljömål

Rätt vattenkvalitet för industri-processer
– med naturliga metoder

FÖR INDUSTRIER
box

EN Skydda din investering

Optimering av värme- och kylsystem i fastigheter

FÖR FASTIGHETSÄGARE
box

EN Vattenbehandling på goda grunder

Vårt arbete utgår från industristandarden VDI2035

OM VDI2035