Skip to main content

Ökad energibesparing för ditt värmesystem

Med rätt vattenbehandling kan du göra ditt värmesystem mer effektivt, ekonomiskt och hållbart. När ditt tekniska vatten har rätt egenskaper bidrar det till energibesparing för ditt värmesystem och en bättre teknisk prestanda.

Kontakta oss för hjälp att spara energi!

Effektivare energiöverföring med korrekt vattenbehandling

När ditt tekniska vatten uppfyller VDI-kvalitet bidrar det till en effektivare energiöverföring i ditt vattensystem. Värmeöverförande ytor ger en bättre effekt när det inte finns några beläggningar, vilket ger mer ekonomiska returtemperaturer. Ett ordentligt vattenbehandlat vatten blir även mer energibärande, vilket även det ger en bättre prestanda.

En god kvalitet på ditt tekniska vatten minskar risken för blockeringar i ditt system, korrosion, partiklar och mycket annat. Sådana problem kan leda till allvarlig skada på ditt värmesystem och kostsamma driftstopp.

Vår vattenbehandling uppnår VDI 2035

VDI 2035 är en standard för vilka nivåer syre, elledningsförmåga och pH-värde ska ligga på för ett optimalt tekniskt vatten för ditt värmesystem. Tekniskt vatten som uppnår dessa kriterier blir till ett korrosionsskydd för ditt system. Med ändamålsenligt vatten enligt VDI-standard upphör korrosionen, bakterietillväxten tas bort och hela systemet blir mer stabilt.

Den vattenbehandling vi på IWTS utför uppnår VDI 2035 och ger dig optimalt tekniskt vatten.

Ökad hållbarhet

När du tar väl hand om ditt värmesystem minskar du risken för dyra problem längre fram och ger ditt vattensystem en längre livslängd. Ordentligt underhåll är nyckeln till ett välfungerande värmesystem som håller länge.

Om ditt vattensystem inte underhålls ordentligt kan det leda till korrosion och andra typer av problem som påverkar systemets effektivitet. Vilket kan göra att det drar mer energi än vad som behövs. Vattenbehandling och underhåll är därför mycket viktigt.

Produkter för vattenbehandling

Vår produkt Protector kan du koppla till ett automationssystem. På så sätt har du full koll på kvaliteten på ditt tekniska vatten och kan få användbar driftsdata direkt till din dator. Perfekt för dig som vill hålla nere energianvändningen och hålla uppe kvaliteten.

Vi säljer även flera andra produkter för vattenbehandling från andra märken. Exempelvis så är vi generalagenter för det schweiziska Elysator som har lång erfarenhet av vattenbehandling, samt säljer det tyska Vulcan och Calmat. Alla produkter vi säljer är av hög kvalitet och kommer från seriösa partners. Produkterna installeras i ditt värmesystem och behandlar ditt tekniska vatten helt utan kemikalier eller elektricitet.

Hur det fungerar

Våra produkter tar bort syre, minskar mängden mineraler i vattnet, sänker dess elledningsförmåga, tar bort bakterier, höjer pH-värdet och tar bort smuts och slam. Produkten du har installerad behandlar ditt vatten hela tiden automatiskt.

Det här minskar risken för beläggningar, igensättningar, hög energiförbrukningkorrosion, skador på kylbafflar, läckage och mycket annat som annars tyvärr gärna drabbar värme- och kylsystem. Att använda dig av en produkt för att behandla ditt ändamålsenliga vatten är ett smart sätt att hålla problemen borta.

Vetenskapliga studier som grund

Anledningen till att vår vattenbehandling tar bort allt syre från systemet är för att det har visat sig vara mycket effektivt när det gäller att hålla borta korrosion från värme- och kylsystem.

Forskning finansierad av Vinnova har visat att vatten som håller VDI standard kan bromsa en pågående korrosion samt förebygga att det blir korrosion i framtiden. Den visade även att i fall vattnet innehåller syre så kan systemets olika delar börja läcka redan två år efter installation. Är vattnet behandlat så att det är helt syrefritt kunde systemet hålla i ca 30 år. Forskningen genomfördes under 6 månader av Rise (tidigare kallad Swerea Kimab) och blev omskriven i båda facktidskrifterna Energi & Miljö och VVS-Forum. Forskningsrapporten publicerades år 2017 och kan vid önskemål beställas av oss på IWTS.

Den vetenskapliga rapporten visade även tydligt att om systemet inte hålls efter tillräckligt och det skapas beläggningar i systemet så påverkar det systemets energieffektivitet. Slutsatsen från forskningen visar att ordentlig vattenbehandling som uppnår VDI 2035 är väsentligt.

Större behov av underhåll för fungerande värme utan högre energianvändning

Dagens moderna värmesystem är gjorda utav en blandning av material och har ofta tunnare gods på till exempel kylbafflar och växlar för att öka dess verkningsgrad. De är som helhet byggda på ett annat sätt och blir speciellt känsliga i dagens vatten med lägre temperaturer och mer syre. Detta skapar en ny miljö som är mer känslig än tidigare. Moderna värmesystem är därför i ytterligare större behov av ordentlig vattenbehandling. Annars kan det tyvärr rätt fort skapas problem.

Vi förebygger och bidrar till en starkt system

Våra produkter för vattenbehandling tar inte bort endast symptom på olika problem, utan vi går till roten och tar bort det som orsakar symptomen. Genom våra produkter förebygger vi allvarligare problem. Det här skiljer våra produkter från många andra produkter för vattenbehandling, som exempelvis magnetfilter och avgasare, som endast behandlar symptom.

Regelbundna servicetillfällen

Varje år servar vi er produkt för att se till att allt fungerar som det ska. Detta håller produkten i god kvalitet. När vi utför underhåll byter vi anoder, packningar och filter, och vi spolar även rent och rengör alltihop. Till sist gör vi en funktionskontroll för att säkerställa dess funktion.

Smart energibesparing för ditt system

Att injusteringen på ditt system är instabil är ofta en stor anledning till att det blir en högre energianvändning. Instabil injustering beror som regel på att det tekniska vattnet inte har rätt kvalitet och att det då uppstår korrosion i systemets olika delar. Systemet kan bli instabilt fort igen om vattnet inte blir vattenbehandlat.

Ett värmesystem som inte fungerar som det ska kan bidra till en högre energianvändning än vad som är nödvändigt. När det tekniska vattnet behandlas och systemet får ett korrosionsskydd kan du istället spara energi.

Varför välja IWTS?

  • Lång erfarenhet i branschen
  • Vattenbehandling som uppnår VDI 2035
  • Smidigt digitalt automationssystem
  • Vattenbehandling fri från kemikalier
  • Tar bort allt syre i ditt system och gör ditt vatten till ett korrosionsskydd

Vi fixar din energibesparing

Vi på IWTS hjälper dig gärna med att skapa optimalt tekniskt vatten så att du kan få ditt system att fungera mer effektivt och sänka energianvändningen. Vi har lång erfarenhet i branschen och vet precis hur vi ska hjälpa dig på allra bästa sätt.

Kontakta oss så hjälper vi att dra ner på ditt värmesystems energiförbrukning!