Energioptimering av kylsystem

Bra att veta inför energioptimering av kylsystem

Ska du göra injustering eller energioptimering av kylsystem? Då är det en bra idé att först säkerställa att vattnet i systemet är av god kvalitet. Energibäraren, alltså vattnet, bör vara ändamålsenligt för ditt kylsystem och anpassat för att din injustering eller energioptimering ska få ett stabilt resultat över tid. Här på IWTs hjälper vi dig gärna med att hitta vilken produkt som passar ditt system bäst, så att vattnet i systemet kan bidra till en god energianvändning.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få ett stabilt resultat med din energioptimering!

Behovet av vattenbehandling och justering

Tappvattnet som används vid påfyllnad av systemet behöver behandlas för att det ska ha rätt egenskaper för optimal funktion och lång hållbarhet på ert system och dess komponenter. Om ditt påfyllnadsvatten är obehandlat kan det leda till problem med korrosion, blockeringar, beläggningar och läckage. Korrosion kan även bland annat orsaka beläggningar på ytor som är energiöverförande, vilket försämrar kylsystemets prestanda och verkningsgrad. Det här kan göra att ditt kylsystem inte kyler som det ska och även drar mer energi än vad som är nödvändigt.

Spara energi och bli mer hållbar

En ordentlig vattenbehandling gör att du drar ner på din energianvändning och gör systemet mer energieffektivt. Det här är positivt för miljön och sänker dina kostnader. Vattenbehandlingen gör att kylsystemet har mindre risk för korrosion och andra problem som kan öka energianvändningen.

Våra vattenbehandlande produkter Elysator och Protector höjer pH-värdet på vattnet, tar bort allt syre, minskar mängden mineraler, sänker elledningsförmågan och dödar bakterier. Det här är bra både för energieffektiviteten och hållbarheten på kylsystemet.

Regelbunden kontroll och underhåll

Våra produkter för vattenbehandling ger vattnet i kylsystemet de optimala egenskaperna för god prestanda och energieffektivitet. Varje år kommer någon från vår rikstäckande serviceorganisation och kontrollerar er Elysator eller Protector. Under de här servicetillfällena tar vi ett nytt vattenprov som vi analyserar för att kunna säkerställa bästa möjliga egenskaper på ditt tekniska vatten. Filter, packningar eller anoder byts ut och produkten rengörs ordentligt och spolas igenom. Det här bidrar till att vår garanti förlängs och att ni alltid har bästa funktion.

Vattenbehandling som uppnår VDI 6044

Vår vattenbehandling uppnår standarden VDI 6044. Denna standard finns till för att säkerställa en god prestanda och kvalitet på kylsystem av olika slag. VDI 6044 presenterar godkända nivåer i det tekniska vattnet. Dessa rekommendationer är till för att systemet ska ha bästa möjliga funktion och hållbarhet.

Bättre energiöverföring med rätt vatten

Vatten som är behandlat enligt denna standard förebygger beläggningar från ytor som överför kyla, vilket resulterar i en bättre energiöverföring i systemet. Det här gör att systemet levererar kyla mer effektivt och drar mindre energi. Just korrosion och försämrad vattenkvalitet kan också påverka injusteringen negativt och göra den instabil.

Syrefritt vatten till ditt system

Våra produkter för vattenbehandling tar som sagt bort allt syre från vattnet i ditt system. Tillgång på syre i vattnet påverkar hållbarheten på ditt system negativt. Ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova och utfört av Rise visade på vattenkvalitetens inverkan på energieffektivitet och livslängd. Genom forskningen som gjordes kom det fram att om vattnet i systemet är helt syrefritt så kan det hålla i ca 30 år, men om det finns syre i vattnet kan det börja läcka redan efter två år. Det här visar hur viktigt det är att vattnet i ditt system behandlas med rätt produkt.

Automationssystem med smarta sensorer

Med Protector by IWTs kan du följa vatt över ett automationssystem. Direkt från din dator kan du med hjälp av sensorerna se vattnets drift, kvalitet och prestanda i realtid.

Logg och driftsdata

Det här automationssystemet ger dig ökad kontroll över ert system och en ordentlig logg över dess prestanda. Att tillhandahålla driftsdata är något den nya VDI-normen uppmuntrar till.

Varför välja oss?

 • Vi kan uppnå standarden VDI 6044
 • Lång erfarenhet inom vattenbehandling och tekniskt vatten
 • Fokus på god service
 • Starkt miljötänk
 • Våra produkter förbättrar din energioptimering av kylsystem

  Vi på IWTs hjälper dig gärna med vattnet i ditt kylsystem. Med våra produkter blir din optimering av ditt system mer hållbar i längden. Med rätt produkt kan du sänka dina utgifter, öka systemets hållbarhet och få vattensystemet att kyla bättre.

  Osäker på hur du ska göra? Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

  Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

  Grön teknologi

  Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

  Tar bort syre

  Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

  Tar bort slam och smuts

  Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

  Höjer pH-värdet

  Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

  Minskar ellednings-förmågan

  Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

  Avlägsnar mineraler

  Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

  Bakterie-dödande

  Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök. Kontakta oss för löpande underhåll!
  Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.