Skip to main content

Växla över till ett grönt alternativ

För att ditt värmesystem ska fungera som det ska behöver det underhållas och optimeras. Värmesystem kan av många olika anledningar börja krångla, därför är det viktigt att vattnet är rätt behandlat. Våra produkter kan hjälpa dig att göra ditt värmesystem så energieffektivt som möjligt.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur du får de allra bästa förutsättningarna för din energioptimering! En injustering som kommer hålla många år!

Vattenbehandling och underhåll

Det tappvatten som används vid påfyllnad behöver anpassas och behandlas för optimal funktion. Ett obehandlat påfyllnadsvatten kan leda till korrosion, beläggningar på radiatorer och växlare, avlagringar, blockeringar i pumpar och ventiler, olika typer av skador och även läckage. Med IWTs vattenbehandling får ni det ändamålsenliga vattnet som ger systemet ett nödvändigt korrosionsskydd. De egenskaperna vattnet får minskar risken för olika typer av problem som kan öka energianvändningen. Våra produkter Elysator och Protector tar bort allt syre ur vattnet, höjer pH-värdet, minskar mängden mineraler, och minskar elledningsförmågan på vattnet. Protector och Elysator är även bakteriedödande. Allt det här gör att du får en bättre hållbarhet på ditt värmesystem.

Spara energi genom att optimera

Du sparar energi och pengar när ditt värmesystem fungerar optimalt och är vattenbehandlat. Ett system med efterverkningar av pågående korrosion, såsom magnetit, slam och beläggningar på energiöverförande ytor, kommer inte att hålla prestandan och verkningsgraden. Det leder till en onödigt hög energianvändning. Värmen i fastigheten når kanske inte ut i alla delar på grund av blockeringar eller annat. När vi energioptimerar ditt värmesystem ser vi till att lösa sådana här typer av problem så att ditt värmesystem bara drar så mycket energi som är nödvändigt för dess funktion.

Moderna värmesystem

Moderna värmesystem är mer känsliga då de ofta är gjorda av blandningar av metaller. Detta är en grogrund för galvanisk korrosion. Det här gör det ännu viktigare att man vattenbehandlar noggrant så att det ändamålsenliga vattnet skyddar mot korrosion och andra eventuella problem.

Korrosion i systemet kan leda till många olika problem

Om vattnet i ditt system har syre i sig, ett för lågt pH-värde, upplösta mineraler eller en hög elledningsförmåga ökar det risken för rost eller korrosion. Det här vill man därför undvika.

Vi kan se till att ditt värmesystem håller VDI 2035

VDI 2035 är en standard som visar vilka egenskaper det ändamålsenliga vattnet i värmesystemet ska ha. Standarden har krav på vilka nivåer olika ämnen och liknande ska ligga på. Det här är för att hålla en bra kvalitet på den tekniska prestandan på systemet. Det här leder både till förbättringar i dess verkningsgrad men även förbättring kring energioptimeringen.

Vikten av ett syrefritt system

Vi har gjort en forskningsrapport ihop med RISE (Sveriges forskningsinstitut) och Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet). Genom rapporten som gjordes kom det fram att om vattnet i systemet inte är syrefritt kan det börja läcka redan efter två år, men om det ändamålsenliga vattnet är helt fritt från syre kan systemet hålla i ca 30 år. Det kom även fram att uppbyggande av korrosion och andra typer av beläggningar minskar systemets effektivitet.

Den här rapporten visar på hur viktigt det är att ditt system är fritt från syre för att den ska ha en lång livslängd, fungera som den ska och vara energieffektiv.

Vi gör årlig service

Varje år gör vi nya vattenprov på ditt system för att säkerställa att det ändamålsenliga vattnet har rätt egenskaper för optimal funktion och hållbarhet av systemet. Behövs nya anoder till produkten vi installerat så byter vi dessa. Vi tömmer även systemet och gör en ordentlig rengöring av systemet. Våra tekniker byter också till nya filter och packningar och gör en funktionskontroll för att säkerställa bästa möjliga funktion.

Anoder och digitalt automationssystem

Våra produkter har anoder i sig som bryts ner med tid. Genom dessa kan man kontrollera statusen på vattnet då de börjar brytas ner innan det börjar bildas en massa korrosion i systemet. Vi har också ett automationssystem som du kan titta på via din dator, genom den kan du hålla koll på nivåerna av olika ämnen i vattnet för att säkerställa att allt ligger inom de nivåer de bör va.

Injustering och energioptimering

Att injustera vattensystemet är ett bra sätt att energioptimera ditt system. Energioptimering gör att du kan spara ner på din energianvändning varje månad och minska dina kostnader, samtidigt som du hjälper miljön.

Varför välja oss?

  • Vi kan få till VDI 2035
  • God service och skickliga tekniker
  • Har ett smidigt automationssystem för vattenbehandlingen av ditt system
  • Vi kan få till VDI 2035
  • Fokus på miljö och hållbarhet

Kontakta oss för hjälp med energioptimering

Vi hjälper dig att stabilisera ditt systems energianvändning genom smart optimering. Med rätt hjälp kan vi sänka dina kostnader, öka hållbarheten och se till att det värmer precis som det ska.

Kontakta oss så hjälper vi dig att energioptimera ditt värmesystem!