Skip to main content

Industrins kylsystem

Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material. Inslag av slang och nödvändiga verktygsbyten ställer speciella krav avseende syretillförseln till vattnen, via indiffusion och syremättat påfyllnadsvatten.

Tillgång på syre, mineraler, kylsystemens flöden och temperaturer kan gynna bakterietillväxt. Allt det här bidrar till ökad risk för driftsstörningar. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, ofta med kemikalier (inhibitorer). Men allt fler företag lämnar dessa till förmån för mer hållbara, gröna alternativ.

Vattenbehandling utan kemikalier

Elysator behandlar ert kylsystems vatten helt utan kemikalier. Vattnet i sig självt blir systemets korrosionsskydd. Med samma mål som kemikalier, att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI 6044. En ny norm för kylsystem (maj 2022) som tar hänsyn till den speciella miljö som kylsystem i en processindustri har. Där det är inslag av ej diffusionstäta rör och slangsystem.

Korrosionsskydd med automationssystem

Med Protector by IWTs korrosionsskydd och vattenrening säkerställs er drift med ett minimum av driftsstopp. Protector är utrustad med sensorer för dataöverföring till ett automationssystem. Genom det systemet sätter ni tröskelvärden, larm och bevakar drift och vattenkvalitet i realtid.

Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta den bästa produkten för kylsystemet i er industri!