Industrins kylsystem

Industrins kylsystem

Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material.  Inslag av slang och nödvändiga verktygsbyten ställer speciella krav avseende syretillförseln till vattnen, via indiffusion och syremättat påfyllnadsvatten.

Tillgång på syre, mineraler, kylsystemens flöden och temperaturer kan gynna bakterietillväxt. Allt det här bidrar till ökad risk för driftsstörningar. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, ofta med kemikalier (inhibitorer). Men allt fler företag lämnar dessa till förmån för mer hållbara, gröna alternativ.

Vattenbehandling utan kemikalier

Elysator behandlar ert kylsystems vatten helt utan kemikalier. Vattnet i sig självt blir systemets korrosionsskydd. Med samma mål som kemikalier, att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI 6044. En ny norm för kylsystem (maj 2022) som tar hänsyn till den speciella miljö som kylsystem i en processindustri har. Där det är inslag av ej diffusionstäta rör och slangsystem.

Korrosionsskydd med automationssystem

Med Protector by IWTs korrosionsskydd och vattenrening säkerställs er drift med ett minimum av driftsstopp. Protector är utrustad med sensorer för dataöverföring till ett automationssystem. Genom det systemet sätter ni tröskelvärden, larm och bevakar drift och vattenkvalitet i realtid.

Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta den bästa produkten för kylsystemet i er industri!

Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

Grön teknologi

Vi använder beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

Tar bort syre

Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

Tar bort slam och smuts

Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

Höjer pH-värdet

Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

Minskar ellednings-förmågan

Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

Avlägsnar mineraler

Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

Bakterie-dödande

Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

Löpande underhåll

Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök. Kontakta oss för löpande underhåll!
Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.