Skip to main content

Korrosion i värmesystem

Behöver du hjälp med att få bort korrosion ur ditt värmesystem? Korrosion kan lätt uppstå i värmesystem. Korrosionen kan orsaka flera problem som ökar ditt systems energianvändning, kortar dess livslängd och gör att systemet inte fungerar som det ska. Men med rätt produkt för vattenbehandling och ordentligt underhåll av systemet kan värmesystemet fungera optimalt och hålla länge. Kontakta oss för hjälp med att ta bort korrosionen i ditt värmesystem!

Ett hållbart och syrefritt system

Vi har gjort en ny forskningsrapport tillsammans med Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) och RISE (Sveriges forskningsinstitut) kring hur syre i vattensystem påverkar dess hållbarhet. Det kom fram att om vattnet inte är syrefritt kan det börja läcka redan efter två år, men om det ändamålsenliga vattnet är helt syrefritt, håller systemet i ca 30 år. Rapporten gjorde det också tydligt att korrosion och andra beläggningar minskar systemets effektivitet. För att ditt värmesystem ska hålla i längden behöver vattnet alltså vattenbehandlas ordentligt så att det blir helt syrefritt.

Vi behandlar ditt vatten

För att påfyllningsvattnet (tappvattnet) ska bli ändamålsenligt behöver det behandlas för optimal funktion och hållbarhet. Är det inte behandlat på rätt sätt kan det leda till korrosion, avlagringar, beläggningar på växlare och radiatorer, läckage och blockeringar på ventiler och pumpar. Allt det här kan även göra att ditt värmesystem drar mer energi än vad som behövs, samt att det inte värmer som det ska. För lågt pH-värde, en hög elledningsförmåga, en stor mängd upplösta mineraler eller mycket syre i vattnet ökar risken för korrosion. Det här vill man därför inte ha i systemets vatten.

Produkter som minskar risken för korrosion

Våra produkter Elysator och Protector behandlar vattnet i ditt system så att de får bästa möjliga egenskaper. De tar bort syret, minskar mängden mineraler, höjer pH-värdet och minskar elledningsförmågan. Vår produkt Elysator agerar även bakteriedödande. Med rätt nivåer på olika ämnen i det ändamålsenliga vattnet ökar vi hållbarheten på era värmesystem.

Vi kan uppnå VDI 2035

VDI 2035 är den standard som visar vilka nivåer olika ämnen bör ligga på och vilka egenskaper det ändamålsenliga vattnet bör ha. Den här standarden är till för att säkerställa en god funktion och en bra kvalitet på den tekniska prestandan. Både värmesystemets verkningsgrad och hållbarhet ökar när vattnet uppnår de krav som ställs av VDI 2035.

Moderna värmesystem och korrosion

Dagens moderna värmesystem är ofta gjorda av en blandning av olika metaller. Det här gör att systemen blir mer känsliga och att det lättare uppstår korrosion. På grund av det behöver systemvattnet behandlas för att skapa ett ändamålsenligt vatten. Det behöver vara en vattenmiljö där blandningen av material och komponenter med lägre toleranser blir hållbara över tid. Modern byggteknik och dagens komponenter kräver en ny typ av hänsyn. Med rätt produkt och service kan systemet ändå bli korrosionsskyddat och hålla en god kvalitet länge.

Årlig service av dina värmesystem

Varje år servar vi dina värmesystem så att de hålls i toppskick. Vi tar nya vattenprov och kontrollerar vattnets egenskaper. Om anoden i produkten behöver bytas så fixar vi det och ser till att allt är som det ska. Behövs nya packningar och filter bytas så löser vi det. Våra tekniker tömmer även hela systemet och rengör det noga så att systemet har allra bästa utgångspunkt. Efteråt görs en funktionskontroll för att säkerställa att värmesystemet fungerar så som det ska. På så sätt kan vi hålla hållbarheten och effektiviteten uppe.

Digital uppkoppling till ert automationssystem

Protectors vattenbehandling har sensorer som ger information digitalt till ert automationssystem. Genom en enkel plug and play installation mot Modbus eller Mbus kan du direkt i din dator kan se statusen på vattnet i ditt system. Informationen uppdateras i realtid så att du kan hålla koll på vattnets egenskaper. På så sätt kan du få en smidig överblick och ha koll på att värmesystemet fungerar effektivt. Sensorer i Protector gör också att man kan ha koll på vattnet och ge information till driftspersonal. Vår magnetitfälla och micronfiltrering bidrar också till en säker och problemfri vattenbehandling och vattenrening.

Kyl- och värmesystem behöver underhållas

Det kan uppstå många olika problem i kyl- och värmesystem i fastigheter om de inte underhålls. Korrosion kan exempelvis göra att det blir beläggningar på radiatorer och växlare, kylbafflar kan skadas och det kan bli läckage i systemet. Det kan också bli blockeringar i pumpar och ventiler som skapar en försämrad verkningsgrad för värmepumpen. All skada kan göra att det blir en dålig energioptimering i fastigheten, där du använder mer energi än vad du egentligen behöver. Även insatser för injustering och energioptimering kan bli kortlivade och dessa investeringar blir inte alltid vad man tänkt sig.

Varför välja oss?

  • Vi har lång erfarenhet i branschen
  • Vi har lång erfarenhet i branschen
  • Vi har skickliga tekniker och VVS-montörer
  • God service och fokus på miljö är viktigt för oss
  • Du får en digital uppkoppling mot ert automationssystem för en smidig överblick och kontroll
  • Vi kan säkerställa vattenkvalitet enligt VDI 2035

Kontakta oss för hjälp med att få bort korrosion

Korrosion i värmesystem är ett vanligt problem. Men vi hjälper dig gärna att göra ditt värmesystem korrosionsskyddat. Med rätt produkt och underhåll kan ditt värmesystem fungera bra och hålla länge.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att få ett korrosionsskyddat värmesystem!