Motverka korrosion i kylsystem

Har du problem med korrosion i ditt kylsystem? Tyvärr är korrosion i kylsystem rätt vanligt och kan orsaka flera olika typer av problem. Det är därför en bra idé att använda sig av en produkt som vattenbehandlar och korrosionsskyddar ditt system. Vi på IWTs hjälper dig gärna att välja den produkt som passar ditt kylsystem bäst. Med rätt produkt kan ditt kylsystem fungera optimalt och hålla länge.

Kontakta oss idag för hjälp med att korrosionsskydda ditt kylsystem!

Korrosion leder till stora problem

En för hög elledningsförmåga, ett för lågt pH-värde, mycket syre och en stor mängd upplösta mineraler ökar risken för korrosion i ditt kylsystem. Korrosion i ditt kylsystem kan leda till blockeringar på pumpar och ventiler, beläggningar och allvarligt läckage. Det här kan innebära att ditt kylsystem inte kyler som det ska och kanske även drar mer energi än vad som är nödvändigt.

En enkel lösning

Med våra produkter, Elysator och Protector installerade i ditt kylsystem behandlas vattnet konstant. Då kan det tekniska vattnet hela tiden ha de egenskaper som behövs för optimal funktion och hållbarhet. Produkterna tar bort allt syre ur vattnet, minskar mängden utav olika mineraler, sänker elledningsförmågan, dödar bakterier och höjer pH-värdet. Produkterna agerar alltså bland annat som ett effektivt korrosionsskydd.

En studie kring vikten av tekniskt vatten

Genom ett forskningsanslag från Vinnova har vi på IWTS tillsammans med RISE sett hur syre i vattnet påverkar livslängden och hållbarheten på värme-och kylsystem. Forskningsrapporten visar att om vattnet i systemet inte är helt syrefritt kan det leda till att komponenterna i systemet börjar läcka redan efter två år från installering. Är vattnet dock helt syrefritt visade rapporten att systemet kan hålla i ca 30 år. Rapporten som gjordes visade även att olika sorters beläggningar kan göra systemet mindre energieffektivt. Ett tekniskt vatten som är helt fritt från syre och bra anpassat gör alltså att ditt vattensystem håller längre.

Studien visade även att korrosion i system påverkar dess verkningsgrad negativt, vilket är ännu en anledning till att korrosionsskydda ditt vattensystem.

Moderna kylsystem behöver stabil injustering

Dagens kylsystem består oftast utav en blandning av flera olika metaller. Det här gör att systemet blir mer känsligt än tidigare och att det lättare kan uppstå korrosion. På grund av detta behövs ordentligt vattenbehandlat tekniskt vatten för att kylsystemet ska hålla och fungera som det ska.

Vi kan uppnå VDI 6044

VDI 6044 är den standard som egenskaper och riktvärden ska hållas inom för ett ändamålsenligt vatten. Standarden är till för att hålla den tekniska prestandan och kvaliteten på kylsystemet på en hög nivå. Att ha tekniskt vatten som uppnår VDI 6044 är positivt för ditt kylsystems prestanda och hållbarhet.

Ha full koll på vattnets status

Protector har sensorer som tillhandahåller data till ett automationssystem som gör att du kan ha koll på vattnet direkt via din dator. På så sätt kan du säkerställa att allt är som det ska och upptäcka om det finns några typer av brister i systemet som behövs åtgärdas. Det här gör också att du kan kontrollera att ditt kylsystem fungerar så effektivt som det ska.

Protectors filter och magnetitfälla bidrar också till en effektiv vattenrening och vattenbehandling. Behöver något åtgärdas med ditt kylsystem kan du höra av dig till oss så hjälper våra tekniker dig.

Regelbunden service säkerställer ert skydd och förlänger garantin

Med Protector by IWTs kan du följa vatt över ett automationssystem. Direkt från din dator kan du med hjälp av sensorerna se vattnets drift, kvalitet och prestanda i realtid.

Varför välja oss?

 • Fokus på hållbarhet och energieffektivitet
 • Lång erfarenhet i branschen
 • God service
 • Kan uppnå VDI 6044
 • Produkt som kan kopplas upp mot automationssystem
 • Effektivt skydd mot korrosion
 • Börja skydda ditt kylsystem mot korrosion redan idag

  Med ett ordentligt korrosionsskydd och regelbunden service kan ditt kylsystem hållas i toppskick. Vi hjälper dig gärna att få till rätt typ av ändamålsenligt vatten för ditt kylsystem så att du kan hålla korrosionen borta.

  Osäker på hur du ska gå till väga när det gäller just din situation? Hör av dig till oss!

  Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

  Grön teknologi

  Vi använder
  beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

  Tar bort syre

  Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

  Tar bort slam och smuts

  Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

  Höjer pH-värdet

  Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

  Minskar ellednings-förmågan

  Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

  Avlägsnar mineraler

  Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

  Bakterie-dödande

  Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök. Kontakta oss för löpande underhåll!
  Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.