Tekniskt vatten för hållbara vattensystem

Vad är tekniskt vatten och varför är det så viktigt? Det är vanligt att värme- och kylsystem får problem med korrosion och beläggningar av olika slag. Därför behövs ett vatten som är specifikt anpassat för att fungera bra i slutna system, alltså tekniskt vatten. Den vattenkvaliteten blir till ett korrosionsskydd för systemet och förlänger dess livslängd. Vi på IWTs hjälper dig gärna med att säkerställa att ditt vatten är ändamålsenligt och skyddande.

Kontakta oss idag för att få hjälp med ditt tekniska vatten!

Vi hjälper dig att uppnå optimalt tekniskt vatten

Vi behandlar vattnet i ditt kyl- eller värmesystem och ser till att det har de rätta egenskaperna för bästa funktion och hållbarhet. Våra produkter Protector och Elysator tar bort allt syre från vattnet, höjer pH-värdet, minskar mängden mineraler, agerar bakteriedödande och minskar vattnets elledningsförmåga.

Har du inte ett tekniskt vatten i ditt system kan det här leda till korrosion, beläggningar, läckage och blockeringar. Sådana problem kan göra att ditt system inte fungerar som det ska och till exempel inte värmer eller kyler som det borde. Det här är en miljö som skapar en onödigt hög energianvändning.

Vikten av tekniskt vatten

IWTS har via ett forskningsanslag från Vinnova tillsammans med RISE sett hur tillgången på syre i vattnet påverkar systemens livslängd och hållbarhet. Rapporten visade att om vattnet i systemet inte är helt syrefritt så kan systemets komponenter börja läcka redan efter två år, men om vattnet är helt syrefritt kan systemet hålla i ca 30 år. Rapporten visade även att korrosion och olika typer av beläggningar försämrar systemens energieffektivitet. Ett optimalt anpassat tekniskt vatten som är helt syrefritt förlänger alltså ditt vattensystems livslängd.

Vi kan uppnå VDI 2035

VDI 2035 är en standard som är till för att säkerställa en god prestanda och kvalitet på energibäraren, alltså vattnet. Standarden ger rekommendationer för hur ett ändamålsenligt vatten ska se ut gällande tillgång på syre, pH-värde och elledningsförmåga. Det här bidrar till att förbättra systemens hållbarhet och verkningsgrad. Vi kan hjälpa dig att få det tekniska vattnet i ditt system att uppnå VDI 2035 med hjälp av våra produkter och tjänster som spolning och rengöring av befintliga system.

Idag ännu viktigare med ett ordentligt tekniskt vatten

Dagens komponenter i vattensystemen är mer energieffektiva och har bättre verkningsgrad än de tidigare. De här nya komponenterna har därför andra toleranser än vad vi är vana vid. Komponenter, såsom till exempel växlare och kylbafflar, har idag tunnare gods, vilket ger en bättre verkningsgrad. Detta medför dock att de blir känsligare. Men med rätt vatten har ni bästa förutsättningar för att en installation av nya komponenter sker tryggt och problemfritt.

Koll på ditt tekniska vatten

Varje år kontrollerar vi så att er vattenbehandling får bästa resultat med noggranna vattenanalyser. Vi servar även systemet så att de hela tiden hålls i gott skick och med denna årliga service förlängs vår garanti. Våra tekniker tar nya vattenprov och ser till att det tekniska vattnet har de egenskaper som de bör ha.

Vår vattenbehandling har sensorer som möjliggör övervakning och kontroll av drift och korrosionsskydd i ett automationssystem. Vårt smidiga automationssystem gör att du kan se statusen på vattnet direkt från din dator.

Varför välja IWTs?

 • Lång erfarenhet i branschen
 • Fokus på personlig service
 • Värnar om miljön
 • Service och produkter som ökar systemets hållbarhet
 • Kan uppnå VDI 2035 och VDI 6044
 • Hör av dig till oss om tekniskt vatten

  Vi hjälper dig gärna med att få till ett tekniskt vatten som är allra bäst för dina värme- och kylsystems hållbarhet och funktion. Osäker på hur du ska gå till väga för att uppnå ett optimalt tekniskt vatten för just ditt system? Kontakta oss!

  Vanliga utmaningar för industrisektorn

  • Korrosion och korrosionsrester i kylsystem som kan orsaka produktionsstopp
  • Slitage på komponenter
  • Försämrad verkningsgrad på grund av slam och beläggningar i växlare
  • Nya hållbarhets- och miljömål
  • Läckage av kylvätska

  Grön teknologi

  Vi använder
  beprövade produkter från Elysator för att behandla vatten i värme- och kylsystem. Tekniken är fri från kemikalier och kräver ingen tillförsel av el. Ett grönt alternativ för hållbart vattensystem!

  Tar bort syre

  Syrefritt vatten minskar risken för korrosion och dyr service.

  Tar bort slam och smuts

  Minimerar blockeringar och beläggningar som kan ge driftstörningar och försämrad verkningsgrad.

  Höjer pH-värdet

  Stabiliserar pH-värdet för att motverka frätning på systemet.

  Minskar ellednings-förmågan

  Reducerar skador från galvanisk korrosion för ökad livslängd.

  Avlägsnar mineraler

  Salter, kalk och metaller tas bort för att motverka korrosion och avlagringar.

  Bakterie-dödande

  Hämmar bakterietillväxt och minskar därmed risken för avlagringar och slam i systemet.

  Löpande underhåll

  Med vår servicetjänst tar vi löpande hand om underhållet av ert vattensystem. Vi bibehåller därmed garantin på er Elysator genom löpande tömning, rengöring samt byte av reserv- och förbrukningsdelar. Via vår onlinetjänst kan ni ta del av nya vattenprover som tas vid varje servicebesök. Kontakta oss för löpande underhåll!
  Löpande underhåll av vattensystem med IWTs servicetjänst.