Skip to main content

Analysera vatten för att uppnå optimalt tekniskt vatten

För att få till ett optimalt tekniskt vatten behöver en tekniker analysera vattnet i ditt vattensystem. Detta gör att vi kan ta fram rätt åtgärd för just ditt vattensystem. En ordentlig vattenbehandling bidrar till en god funktion på ditt vattensystem, ökar hållbarheten och gör processen mer energieffektiv. Här på IWTS har vi kunskapen och kompetensen som krävs för att noggrant analysera vatten och skapa optimalt tekniskt vatten till ditt system.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att analysera vatten!

Vattnet påverkar systemets tekniska prestanda

Många kyl- och värmesystem fungerar inte optimalt på grund av att vattnet i systemet har dålig kvalitet. Dålig kvalitet på vattnet kan bidra till olika typer av skador och beläggningar som hindrar systemet från att fungera som det ska. Det tekniska vattnet har alltså mycket stor påverkan på hela ditt system.

Vi analyserar ditt vatten

Våra tekniker analyserar ditt vatten för att se om det tekniska vattnet uppnår VDI-kraven. Detta gör vi genom vattenprov. En vattenanalys gör även att vi kan se eventuella spår av korrosion i vattnet och få en bild av om vattnet är ändamålsenligt som energibärare eller om det kan förbättras. När vi får en tydlig bild av det nuvarande läget kan våra tekniker ta fram rätt åtgärd. En analys gör att du som kund kan få en anpassad vattenbehandling utefter behovet som ditt system har.

En väl genomförd analys gör att vi kan hitta orsaken till varför ditt system eventuellt inte fungerar som det ska. Som varför systemet inte värmer eller kyler som det ska, eller varför det drar orimligt mycket energi. Vi hjälper dig gärna med att hitta lösningen och bidra till en enklare vardag.

Ett korrosionsskydd genom kvalitativt tekniskt vatten

Vår vattenbehandling tar bort allt syre från vattnet och blir till ett naturligt korrosionsskydd. Korrosion är ofta ett stort problem i olika typer av värme- och kylsystem, men med rätt typ av vattenbehandling kan du bli av med de problemen. Vår vattenbehandling förhindrar bakterietillväxt, gör att vattnet får en minskad mängd mineraler, ger ett högt pH-värde och bidrar till en låg elledningsförmåga.

En ordentlig vattenbehandling är nödvändig för att ditt kyl- eller värmesystem ska kunna fungera så effektivt som möjligt. Vattenbehandlingen rengör, minskar risken för en försämrad verkningsgrad och motverkar rost, förkalkning och olika typer av beläggningar.

Behovet av ordentlig vattenbehandling

Vattenbehandling är både en hållbar och klimatsmart investering. Att systemet tas hand om genom vattenbehandlingar, analys och underhåll bidrar till att systemet får en längre livslängd. Det här innebär att minskar risken att behöva betala för en massa dyra reparationer. Det tar även lång tid innan du behöver byta ut ditt vattensystem. Att ditt tekniska vatten är ordentligt vattenbehandlat innebär att systemet inte heller behöver lika mycket underhåll.

Energioptimering och lägre energianvändning

Att vattnet blir vattenbehandlat innebär att systemets injustering blir mer stabil och får en längre livslängd, vilket i sin tur ger en minskad energianvändning. Har det tekniska vattnet dålig kvalitet kan det leda till beläggningar, korrosion och andra typer av skador som bidrar till att energianvändningen ökar. Det är därför viktigt att hålla efter ditt system och se till att det tekniska vattnet uppfyller en god kvalitet.

Smarta produkter minskar risken för driftstörningar

Vattenbehandling minskar risken för driftstörningar. Då dagens kyl- och värmesystem är känsligare är det en bra idé att få kontroll över vattnets kvalitet. Annars kan det lätt bildas korrosion, förkalkning och andra typer av beläggningar som kraftigt påverkar systemets funktion. Våra VVS-tekniker installerar gärna vattenbehandlande produkter i ditt system. Dessa produkter behandlar hela tiden ditt tekniska vatten och ser till att vattnet har rätt egenskaper.

Vi kan uppnå VDI 2035 och VDI 6044

VDI 2035 och VDI 6044 är internationella kvalitetsstandarder för tekniskt vatten. Dessa standarder anger godkända nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. VDI-standarderna är till för att bidra till en god teknisk prestanda på vattensystem och ökad hållbarhet. VDI 2035 är standarden för värmesystem och VDI 6044 är standarden för kylsystem.

Syredetektering enligt VDI 6044

VDI 6044 för kylsystem hade även med anvisningar för hur man ska detektera syre i tekniskt vatten. Denna standard visar hur man genom vattenprov och elektronisk korrosionsmätning via kupong kan se eventuell syreförekomst i vattnet. Metoder som vi på IWTS använt länge och som vi har lång erfarenhet av. Våra vattenbehandlande produkter bygger alltså bland annat på dessa metoder och fungerar mycket effektivt för att säkerställa att VDI 6044 uppnås.

Våra produkter

Våra produkter dämpar inte bara symptom, utan de går till botten med själva problemet. Genom mycket forskning har vi kommit fram till att ett helt syrefritt vatten är en viktig del i att skapa ett tekniskt vatten som agerar som korrosionsskydd. Vår produkt heter Protector och vi är även generalagenter för produkten Elysator. Vi hjälper dig gärna med att installera någon av våra produkter i ditt vattensystem. Hör av dig till oss om du vill ha vägledning och råd kring vilken produkt som är bäst för ditt system.

Automationssystem

IWTS vattenbehandling har sensorer vilket ger dig möjlighet att koppla upp vattenkvaliteten mot ett automationssystem. På så sätt kan du få full koll på vattnets status och se till att det tekniska vattnet hela tiden håller den kvalitet som det ska. Det här minskar risken för korrosion eller andra typer av problem.

Varför välja IWTS?

  • Lång erfarenhet inom branschen
  • Personlig service
  • Vattenbehandling utan kemikalier
  • Produkter av hög kvalitet
  • Uppkopplingsbar mot automationssystem
  • Kan uppnå VDI-kvalitet

Kontakta oss för en professionell vattenanalys

Vi på IWTS har full koll på hur vi tar hand om ditt vattensystem på bästa sätt. Vi analyserar vattnet i systemet och tar fram vad som är den bästa åtgärden för de olika problem som ditt värme- eller kylsystem har. Med mycket erfarenhet och kunskap har vi kompetensen för att ge dig ett resultat som du kan vara nöjd med. Vi ser till att ditt system fungerar som det ska, är energieffektivt och har en lång livslängd. Vi hjälper dig att få till tekniskt vatten av hög kvalitet.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att få till ett tekniskt vatten med rätt egenskaper!