Skip to main content

Vi gör en professionell vattenanalys

Optimalt tekniskt vatten behövs för att ditt värme- eller kylsystem ska fungera så effektivt som möjligt. Vi på IWTS hjälper dig att uppnå det med en ordentlig vattenanalys och vattenbehandling.

Kontakta oss idag för att få en professionell vattenanalys gjord!

Vår vattenanalys

Vi analyserar ert systemvatten för att se om det uppnår de krav som finns på ändamålsenligt vatten. Genom vår vattenanalys kan vi se eventuella spår av korrosion i ditt värme- eller kylsystem. Analysen ger oss en bild av vilket skick ditt vattensystem är i och vilka åtgärder som då behövs. En vattenanalys hjälper oss också att se till att ditt system håller VDI-kvaliteten. Efter en analys kan vi se varför ditt system exempelvis inte värmer eller kyler som det ska.

Analysen görs noggrant och vi går igenom alla olika delar för att få en så användbar analys som möjligt. Vi på IWTS har många års erfarenhet inom branschen och vet precis hur vi ska göra för att få bästa resultat. Vattenanalysen gör att vi kan anpassa din vattenbehandling och se till att det passar ditt vattensystems behov.

Vad är VDI 2035 och VDI 6044?

VDI 2035 är en tysk industristandard som implementerats i Svenska Institutet för Standarder som anger en godkänd nivå för syre, pH-värde och elledningsförmåga för ändamålsenligt vatten i värmesystem. VDI 6044 är även det en standard för ändamålsenligt vatten i kylsystem. Dessa standarder är till för att hålla en god kvalitet på vattensystemet och uppehålla en god teknisk prestanda. Tekniskt vatten som uppnår en VDI-standard blir till ett korrosionsskydd för systemet.

En bättre prestanda

Det blir en mer effektiv energiöverföring i kyl- eller värmesystemet när det tekniska vattnet har rätt egenskaper. De ytor som överför kyla eller värme kan göra det med större effekt när vattnet är behandlat. Detta eftersom det då inte finns några beläggningar i systemet som stör. Den effektiva energiöverföringen bidrar till mer ekonomiska returtemperaturer.

Uppnår vattnet en VDI-kvalitet blir det även en mindre risk för problem såsom igensättningar, korrosion och partiklar. Sådana problem kan leda till oönskade driftstopp.

En kvalitativ vattenbehandling

Vår vattenbehandling möter den internationella kvalitetsstandarden av VDI 2035 och VDI 6044. En välgjord vattenbehandling bidrar till att minska risken för olika typer av problem. Det rengör även systemet och motverkar saker som rost, förkalkning och en sämre verkningsgrad. En seriös vattenbehandling gör att ditt vattensystem får en längre livslängd.

Hur vi behandlar ditt vatten

Vår vattenbehandling här på IWTS gör ditt tekniska vatten helt syrefritt. Förutsättningar för bakterietillväxt tas bort, mängden mineraler i vattnet minskas, det får en lägre elledningsförmåga och pH-värdet höjs. Den här typen av vattenbehandling är bra för ditt vattensystems hållbarhet och fortsatta funktion.

När du håller efter ditt vattensystem ordentligt med vattenbehandling minskar du risken för driftstörningar, korrosion och andra typer av problem. Att lägga ett seriöst fokus på vattenbehandling är både ett ekonomiskt och hållbart val.

Forskning som grund

Forskning som finansierats av Vinnova har påvisat att ett vatten som håller VDI standard kan bromsa pågående korrosion samt förebygga framtida korrosion. Forskningsrapporten publicerades 2017 och kan beställas av oss. Den genomfördes under 6 månader av Rise (tidigare Swerea Kimab) och blev omskriven i bägge facktidskrifterna VVS-forum och Energi & Miljö.

Vattenanalys är ett viktigt steg mot optimalt tekniskt vatten

För att vi ska kunna behandla ditt tekniska vatten på bästa sätt behöver vi göra en vattenanalys. Den analys vi gör hjälper oss att få en bild av vad det är vi handskas med. På så sätt kan vi installera rätt val av produkt och vidta rätt åtgärder för de problem som ditt värme- eller kylsystem har.

Våra produkter

IWTS har flera olika typer av vattenbehandlande produkter för ditt vattensystem. Dessa kan vi installera till ditt system så att vattnet i ditt system hela tiden behandlas och håller optimala nivåer. Vi ser alltid till att de vi arbetar med och de produkter som vi säljer uppnår en hög kvalitetsgrad. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkt för ditt system och ditt vatten.

Förebyggande behandling

Våra produkter handlar inte bara om att behandla symptom, utan vi går till roten av problemen. Vi tar bort både de negativa konsekvenserna av ett dåligt underhållet vattensystem, samt förebygger eventuella framtida problem. På så sätt minskar du risken för dyra problem framåt i tiden, samtidigt som du förbättrar systemets funktion.

Uppkopplat och tillgängligt

Med vårt smarta automationssystem kan du direkt se vad statusen är på ditt tekniska vatten från en digital enhet. På så sätt kan du kontrollera att vattnet hela tiden håller rätt standard för god funktion och hållbarhet. Med full kontroll kan du hålla koll så att ditt värme- eller kylsystem fungerar så effektivt som möjligt.

För alla typer av system

Våra vattenbehandlande produkter fungerar för alla olika värme- och kylsystem. Oavsett om det handlar om ett vattensystem i ditt hem, i en stor hyresanläggning eller i en industri, så hjälper vi dig gärna. Vi har lång erfarenhet av vattenbehandling för olika typer av system och byggnader.

Större behov av vattenbehandling

Dagens vattensystem är känsligare och är därför i större behov av en ordentlig vattenbehandling. I moderna kyl- och värmesystem är det en blandning av material och även lägre temperaturer, det här gör att de har större risk att få olika typer av problem.

Varför välja IWTS?

  • Vi kan uppnå VDI 2035 och VDI 6044
  • Engagerad och kundfokuserad hjälp
  • Vattenbehandling utan kemikalier
  • Digital uppkoppling mot automationssystem
  • Högkvalitativa produkter för vattenbehandling
  • Lång erfarenhet
  • Professionell vattenanalys

Kontakta oss för en kvalitativ vattenanalys

Här på IWTS kan vi ge dig professionell hjälp för ditt vattensystem. Vi analyserar vattnet, hittar rätt produkt till ert system och installerar det sedan åt er. Med vår vattenbehandling får du ett tekniskt vatten som uppnår VDI-kvalitet, ökar hållbarheten på ditt system och bidrar till en god teknisk funktion.

Kontakta oss idag så fixar vi en vattenanalys som hjälper dig att förbättra ditt vattensystem!