Skip to main content

Professionella vattenprov för att skapa tekniskt vatten av hög kvalitet

Ett tekniskt vatten med rätt egenskaper är viktigt för att ditt vattensystem ska fungera som det ska. Med fel egenskaper kan det leda till korrosion och andra skador som gör att ditt system fungerar dåligt och får en onödigt hög energianvändning. Med ett ordentligt vattenprov kan vi hjälpa dig att få till ett tekniskt vatten som skyddar ditt system från korrosion och gör det mer hållbart.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med din vattenbehandling!

Varför vattenprov är nödvändigt

Vattenanalysen är viktig för att kunna få till en ordentlig vattenbehandling för ditt vattensystem. Med ett vattenprov kan vi få full koll på statusen på ditt tekniska vatten och anpassa vattenbehandlingen efter de olika eventuella problem som finns. Vattenprovet gör att vi har information för att kunna ge en anpassad vattenbehandling som resulterar i ett optimalt tekniskt vatten.

Vi tar professionella vattenprov

Ett professionellt vattenprov gör att vi exempelvis kan se eventuella spår av korrosion. Våra tekniker är skickliga, erfarna och vet precis hur de kan hjälpa dig att få till optimalt tekniskt vatten. Genom att analysera vattenprov kan vi hitta orsaken till olika problem som finns i systemet. Det här gör att vi kan ta fram rätt åtgärd och hjälpa dig på bästa sätt.

Vi är rätt företag att vända sig till

Vi har många års erfarenhet inom branschen och vet precis hur vi kan hjälpa dig att få till ett optimalt tekniskt vatten. Vi analyserar vattenprovet från ditt system och tar fram vad som är den bästa lösningen för just ditt system. Våra VVS-tekniker hjälper dig gärna med att på ett snyggt och proffsigt sätt installera en vattenbehandlande produkt i ditt kyl- eller värmesystem.

Effektiv produkt för vattenbehandling

Många kyl- och värmesystem fungerar inte optimalt på grund av att det tekniska vattnet är av dålig kvalitet. Men med en vattenbehandlande produkt av hög kvalitet blir det inget problem. Här på IWTS har vi vår produkt Protector som vid installation blir till ett korrosionsskydd för systemet. Protector går till botten av problemet och behandlar alltså inte symtom utan själva orsaken till problemet. Vi är även generalagenter för produkten Elysator.

Vår vattenbehandling gör att ditt system får en längre livslängd. Med rätt vattenbehandling blir processen mer hållbar och ekonomisk. Vår vattenbehandling tar bort allt syre ur vattnet, höjer pH-värdet, minskar mängden mineraler, sänker elledningsförmågan och förhindrar bakterietillväxt. Anledningen till att vi tar bort allt syre från vattnet är för att syre kan skapa korrosion. Ett helt syrefritt vatten har vi sett genom studier att det ger allra bästa resultat gällande systemets hållbarhet.

Vattenbehandling för minskad risk för driftstörningar

En ordentlig vattenbehandling minskar även risken för driftstörningar och skador. Det är viktigt att systemet hela tiden håller en god kvalitet för att dess funktion inte ska påverkas. En vattenbehandling rengör, motverkar förkalkning och rost i systemet, och ser till att det inte blir någon förlorad verkningsgrad.

System som uppnår VDI 2035 & VDI 6044

Vår vattenbehandling gör att ditt system uppnår internationell kvalitetsstandard. Dessa standarder heter VDI 2035 för värmesystem och VDI 6044 för kylsystem. VDI 2035 och VDI 6044 är till för att bidra till en god teknisk prestanda på vattensystem. Kvalitetsstandarderna anger godkända nivåer för syre, pH-värde och elledningsförmåga. Det tekniska vattnet i ditt system blir till ett korrosionsskydd när det uppnår kriterierna för VDI 2035 eller 6044.

Detektera syre genom VDI 6044

I standarden VDI 6044 ges anvisningar för detektering av syre i vattnet i kylsystemet. Anvisningarna visar alltså på vikten av att detektera även mycket små nivåer av syre i vattnet för att säkerställa ett kvalitativt korrosionsskydd. Syreförekomsten kan enligt VDI 6044 detekteras genom vattenprov och korrosionsmätningar. Dessa metoder är något vi på IWTS har använt oss av sedan länge och som vi har lång erfarenhet av. Vårt arbetssätt och våra vattenbehandlande produkter bygger på dessa metoder och fungerar mycket effektivt för att säkerställa att VDI 6044 uppnås.

Löpande underhåll med vattenprov

När du har en produkt installerad av oss underhåller vi den kontinuerligt. Varje år servar vi produkten och ser till att allt fungerar som det ska. Vi tömmer vattensystemet, rengör och byter eventuellt reserv- eller förbrukningsdelar. Vid varje servicetillfälle tar vi även ett vattenprov för att se statusen på det tekniska vattnet. Genom vår onlinetjänst kan du se resultatet från vattenprovet vi utfört. Genom löpande underhåll ökar vi hållbarheten på din produkt och ditt vattensystem.

Tekniskt vatten som korrosionsskydd

Om vattnet i ditt kyl- eller värmesystem inte är behandlat kan det lätt utvecklas korrosion. Korrosion kan skapa olika typer av beläggningar som kan blockera och orsaka driftstopp eller en ökad energianvändning. Det kan även orsaka läckage och skador på vissa delar av systemet.

Korrosionen kan även göra att värmen eller kylan i systemet inte sprids som den ska. Så att du upplever att systemet inte ger samma effekt som i början. Ett vattensystem med korrosion är heller inte lika hållbar och har en betydligt kortare livslängd än ett system utan korrosion. Korrosion är därför något du inte vill ha i ditt vattensystem.

Mindre underhåll och inga dyra reparationer

När du tar hand om ditt tekniska vatten genom vattenbehandling och ser till att ditt system uppnår VDI-kvalitet, finns det inte ett lika stort behov av underhåll. Själva vattnet blir till ett korrosionsskydd som minskar risken för beläggningar och skador. När du vattenbehandlar minskar även risken för att du behöver betala för dyra reparationer.

Smidigt automationssystem för ökad kontroll

Ett ytterligare sätt att ta hand om ditt tekniska vatten är genom att ansluta ett automationssystem till vår vattenbehandlande produkt. På så sätt kan du hålla full koll på vattnets status och se till att det tekniska vattnet håller rätt egenskaper.

Varför välja IWTS?

  • Lång erfarenhet inom branschen
  • Vi kan uppnå VDI-kvalitet på ditt system
  • Vattenbehandling utan kemikalier
  • Kunniga och drivna tekniker
  • Vattenbehandlande produkter av hög kvalitet

Kontakta oss idag för hjälp med ditt tekniska vatten

Med professionella vattenprov och vattenbehandlande produkter av hög kvalitet hjälper vi dig att få till optimalt tekniskt vatten. Vi ser till att ditt vattensystem fungerar som det ska, är energieffektivt och fritt från skador. Med hjälp från proffs kan du känna dig trygg med att ditt värme- eller kylsystem får en lång livslängd.

Hör av dig till oss idag så tar vi ett vattenprov på vattnet i ditt system!