Skip to main content

Växla över till ett grönt alternativ

Kylsystemen i dagens processer är komplexa och blandar många olika typer av material. Syre diffusionerar in, mineraler finns i systemen, flöden och temperaturer kan gynna bakterietillväxt. Allt bidrar till ökad risk för driftsstörningar. Därför väljer många att behandla sina kylsystem, ofta med kemikalier (inhibitorer). Alltfler företag lämnar dessa till förmån för hållbarare, grönare alternativ. Elysator behandlar ert kylsystems vatten helt utan kemikalier. Vattnet i sig självt blir systemets korrosionsskydd. Med samma mål som kemikalier, att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035 med ett hållbart vattensystem.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hållbart & kvalitativt vatten

Det tappvatten som används i ert system analyseras noga för att möta de krav vi idag ställer på ett tekniskt vatten. Vår vattenbehandling uppnår den internationella kvalitetsstandarden VDI 2035. Med oss kan du känna dig trygg, hållbarhet och kvalitet värderar vi alltid högt i vårt arbete. Vår vattenbehandling bidrar till hållbara och säkra vattensystem av olika slag. En ordentlig och korrekt gjord vattenbehandling rengör och motverkar exempelvis förkalkning, rost och en förlorad verkningsgrad.

Vad är VDI 2035?

VDI 2035 är en standard för vad som är en godkänd nivå för syre, pH-värde och elledningsförmåga i så kallat ändamålsenligt vatten. Standarden är till för att hålla en bra kvalitet på den tekniska prestandan på systemets komponenter och för att motverka olika typer av problem.

IWTS behandlar ditt vatten

För värme- och kylsystem behandlar vi vattnet så att det blir helt syrefritt, innehåller en mindre mängd mineraler, får en minskad elledningsförmåga, tar bort förutsättningar för bakterietillväxt och höjer pH-värdet för att minska risken för frätning i vattensystemet. Det här gör vi genom att installera en effektiv produkt i ditt system som håller det ändamålsenliga vattnet inom bra nivåer. Det här skapar en mindre risk för korrosion, avlagringar och dyra driftskostnader för dig som kund. Allt detta bidrar till en minskad risk för driftstörningar. Vår vattenbehandling gör att ditt vattensystem kan fortsätta fungera som det ska och ger dig ett långsiktigt skydd som ökar dess livslängd. Med ett bra underhåll är du både ekonomisk och miljövänlig.

Hög standard på produkter & leverantörer

Här på IWTS arbetar vi endast tillsammans med väletablerade leverantörer för att hela tiden kunna säkerhetsställa en god kvalitet. Oavsett om ditt kyl- och värmesystem är stort eller litet så hjälper vi dig gärna med att installera ett korrosionsskydd. Vi har ett utbud av flera olika typer av produkter för vattenbehandling och vi hjälper dig gärna att hitta den produkt som möter ditt systems behov. Vi har exempelvis produkterna Elysator, Protector, Sorbox och mycket annat som våra konsulter hjälper er att dimensionera efter ert system.

Varför behövs en vattenbehandling?

När vattnet i kyl- och värmesystemet är utav bra kvalitet bidrar detta till en effektiv energiöverföring i systemet. Igensättningar och andra typer av problem i systemet kan bland annat bero på att korrosionsrester sätter igen kanaler hos moderna ventiler och termostater som idag är mycket känsligare för optimal prestanda. En ordentlig reglering av bland annat vattnets alkalinitet, pH och hårdhet kan då göra att alla delar hamnar på en optimal nivå för ett välfungerande system.

Moderna system är känsliga

När vattnet i kyl- och värmesystemet är utav bra kvalitet bidrar detta till en effektiv energiöverföring i systemet. Igensättningar och andra typer av problem i systemet kan bland annat bero på att korrosionsrester sätter igen kanaler hos moderna ventiler och termostater som idag är mycket känsligare för optimal prestanda. En ordentlig reglering av bland annat vattnets alkalinitet, pH och hårdhet kan då göra att alla delar hamnar på en optimal nivå för ett välfungerande system.

Korrosion i systemet

Korrosion eller rost kan uppstå i ditt kyl- och värmesystem om det inte är ordentligt vattenbehandlat. Ett för lågt pH-värde kan till exempel öka korrosionen i ditt system. Det här skulle då kunna orsaka driftstopp eller skapa beläggningar och partiklar som gör att värmen inte fördelas som det ska i systemet. Kostnaden för underhåll ökar också vid korrosion, plus att kyl- och värmesystemet får en kortare livslängd.

Kyl- och värmesystem behöver underhållas

Det kan uppstå många olika problem i kyl- och värmesystem i fastigheter om de inte underhålls. Korrosion kan exempelvis göra att det blir beläggningar på radiatorer och växlare, kylbafflar kan skadas och det kan bli läckage i systemet. Det kan också bli blockeringar i pumpar och ventiler som skapar en försämrad verkningsgrad för värmepumpen. All skada kan göra att det blir en dålig energioptimering i fastigheten, där du använder mer energi än vad du egentligen behöver. Även insatser för injustering och energioptimering kan bli kortlivade och dessa investeringar blir inte alltid vad man tänkt sig.

Vår vattenbehandling – med uppkopplad automation

Vi har ett smart automationssystem som gör att du får full kontroll. I realtid kan se statusen på vattnet i ditt system, direkt från din dator. På så sätt kan du hålla koll på att allt ser bra ut och säkerställa att ditt kyl- och värmesystem fungerar så effektivt som möjligt.

Ett ordentligt vattenprov

Vi tar ett vattenprov på ditt värme- och kylsystem för att se eventuella spår av korrosion och säkerställa VDI-kvaliteten. Vattenprovet vi utför kan ge en indikation på varför systemet inte fungerar som det ska. Alla värme- och kylsystem skiljer sig från varandra, därför måste vattenbehandlingen alltid anpassas. Efter en ordentlig vattenanalys kan det göras vissa justeringar för att skapa bästa möjliga utgångspunkt.

För både fastighet och industri

Många tar bort och behandlar symptomen på problem i värme- och kylsystem, men våra produkter går till källan och tar bort det som orsakar problemen. Oavsett om det handlar om vattenbehandling av ett värme- och kylsystem i en fastighet eller i någon annan typ av lokal, eller om vattenbehandlingen behövs för att olika processorer ska kunna kylas ned i en industri, så hjälper vi gärna till. Vi ser till att vattnet behandlas på det sätt som är bäst för just ditt system.

Varför välja oss?

  • Vi kan få till VDI 2035
  • Skickliga tekniker och VVS-montörer
  • Starkt fokus på god service
  • Hög kvalitet på produkter
  • Digital uppkoppling mot ert automationssystem
  • Lång erfarenhet i branschen
  • Miljövänlig vattenbehandling utan kemikalier

Kontakta oss för hjälp med din vattenbehandling

Vänd dig till oss på IWTS så hjälper vi dig med ditt vatten. Vi behandlar ditt vatten med högkvalitativa produkter för bästa möjliga funktion i dina kyl och värmesystem. Våra tekniker och VVS-montörer utför service och kan även hälpa till vid installation. Antingen så utför vi den eller så ger vi support till er utvalda VVS-installatör. När ditt system hålls i bra skick blir det till nytta både för din ekonomi och för miljön. Med en ordentlig vattenbehandling kan du få ut så mycket energi som möjligt av systemet.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt produkt för din vattenbehandling!