Protector by IWTs

Protector P350 by IWTs

Rsk. nr. Analog: 5642037, Digital: 5798012

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN)

Protector P100 by IWTs

Rsk. nr. 5793022

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN)

Protector P130 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 18

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN)

Protector P60 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 19

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN)

Protector P35 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 20

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN) Analog.