Protector by IWTs

Protector P130 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 18

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN) Analog och digital version. Uppkopplingsbar mot fastighetens automationssystem. Mäter elledningsförmåga, temperatur, tryck, spänning anod/katod samt flöde.

Protector P60 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 19

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN) Analog och digital version. Uppkopplingsbar mot fastighetens automationssystem. Mäter elledningsförmåga, temperatur, tryck, spänning anod/katod samt flöde.

Protector P35 by IWTs

Rsk. nr. 564 20 19

Korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem. Behandlar vattnet till en kvalitet som uppfyller komponent- och pumptillverkares rekommendationer. (VDI 2035, SIS 128 28 SS-EN) Analog.